BỀ TRÊN SÁNG LẬP

Hiệp Hội Phaolô Giới Thiệu Tin Tức Tư Liệu Thông Báo Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam TGP Sài Gòn Kinh Thánh Cựu Ước Tân Ước Tổng Quan Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày Giáo Lý Thánh Hiến Mục Vụ Truyền Giáo Hoạt Động Văn Kiện
Văn Hóa Suy Tư Cuộc Sống Văn Thơ Truyện Ngắn

TỔNG CỐ VẤN

NGUYÊN PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11/2022

Ý chung:

      Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời
      Cầu cho trẻ em đau khổ.
Ý cầu nguyện:

    Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đau khổ, những trẻ em phải sống ngoài đường phố, nạn nhân của chiến tranh, trẻ em mồ côi, được tiếp nhận với giáo dục và tìm thấy tình cảm của gia đình.

THÔNG BÁO

THEO DÕI TRÊN FACEBOOK