Hiệp Hội Phaolô Giới Thiệu Tin Tức Tư Liệu Thông Báo Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam TGP Sài Gòn Kinh Thánh Cựu Ước Tân Ước Tổng Quan Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày Giáo Lý Thánh Hiến Mục Vụ Truyền Giáo Hoạt Động Văn Kiện
Văn Hóa Suy Tư Cuộc Sống Văn Thơ Truyện Ngắn

PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 04/2022

Ý chung:

Cầu cho nhân viên y tế

Ý cầu nguyện:

Xin cho các nhân viên y tế đang xả thân chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo khổ nhất, được các chính phủ và các cộng đồng địa phương nâng đỡ.

THÔNG BÁO

THEO DÕI TRÊN FACEBOOK