BỀ TRÊN SÁNG LẬP

Hiệp Hội Phaolô Giới Thiệu Tin Tức Tư Liệu Thông Báo Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ Giáo Hội Việt Nam TGP Sài Gòn Kinh Thánh Cựu Ước Tân Ước Tổng Quan Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày Giáo Lý Thánh Hiến Mục Vụ Truyền Giáo Hoạt Động Văn Kiện
Văn Hóa Suy Tư Cuộc Sống Văn Thơ Truyện Ngắn

TỔNG CỐ VẤN

NGUYÊN PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10/2023

Ý chung:

      Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi
Ý cầu nguyện tháng 10

    Đức Thánh Cha nhắc rằng tháng Mười là tháng cầu nguyện cho việc truyền giáo và cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, “chúng ta không mệt mỏi cầu xin, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ơn hoà bình cho nhiều quốc gia trên thế giới đang bị chiến tranh và xung đột giày xéo. Chúng ta tiếp tục nhớ đến Ucraina, mỗi ngày đang chịu nhiều đau khổ”.

THÔNG BÁO

THEO DÕI TRÊN FACEBOOK