Category Archives: Ngũ Thư

Xuất Hành (Chương 35 – 40)

Xuất Hành (Chương 35 – 40) TỔNG QUÁT Những chương cuối trong sách Xuất Hành thuộc nguồn văn tư tế (P), kể lại việc thực hiện những chỉ thị Thiên Chúa đã truyền cho Môsê trong chương 25-31. Có thể phân chia những chương này như sau: –       35,1-36,7        :      Khởi đầu công trình […]

Sách Xuất Hành (Chương 25 – 34)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 25-34) I. TỔNG QUÁT 25,1-40: Đóng góp để dựng nơi thánh. Nhà Tạm và Hòm Bia. Bàn và trụ đèn 26,1-37: Những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh trong sa mạc (Nhà Tạm, khung lều, bức trướng) 27,1-21: Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, khuôn viên nơi thánh, dầu thắp […]

Sách Xuất Hành (Chương 16 – 24)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 16-24) I. TỔNG QUÁT Hành trình trong sa mạc (15,22 – 18,27) 15, 22-27: Mara 16,1-36: Manna và chim cút 17,1-7: Nước phun từ tảng đá 17,8-16: Giao chiến với người Amalek 18,1-27: Môsê gặp ông Jethro Giao ước Sinai (19,1 – 24,11) 19,1 – 19,8: Bối cảnh. Thái độ với […]

Sách Xuất Hành (Chương 7 – 15)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 7-15) I. TỔNG QUÁT 7, 8-13: Dẫn vào các tai ương. Thiên Chúa bày tỏ quyền năng trước Pharaô. 7, 41-25: Tai ương thứ nhất: nước biến thành máu. 7,26 – 8,11: Tai ương thứ hai: Ech nhái. 8, 12-15: Tai ương thứ ba: Muỗi. 8, 16-28: Tai ương thứ tư: […]

Sách Xuất Hành (Chương 1 – 7)

SÁCH XUẤT HÀNH  (chương 1-7) I. TỔNG QUÁT 1,1-7: Sự lớn mạnh của dân Israel bên Ai Cập 1,8-14: Dân Chúa bị áp bức 1,15-22: Am mưu tiêu diệt Dân Chúa 2,1-10: Vị anh hùng được sinh hạ 2,11-22: Môsê chạy trốn đến Midian 2,23-25: Thiên Chúa nhớ đến dân Israel 3,1-6: Thiên Chúa gọi […]

Sách Sáng Thế chương 25 – 36

Sách Sáng Thế chương 25 – 36 I. E-SAU, GIA-COP VÀ MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN (25,19-26) Với bản gia phả của Isaac (câu 19-20), sách Sáng Thế đưa ta vào một giai đoạn mới trong lịch sử các tổ phụ, là giai đoạn của Isaac và Giacóp. Bản gia phả được tiếp nối bằng câu […]

Sách Sáng Thế Chương 20 – 25

SÁNG THẾ (chương 20-25) 1. HIẾN TẾ I-SA-AC (22,1-19) Đây là một trong những áng văn đẹp nhất của Thánh Kinh Cựu Ước. Hãy hình dung cảnh tượng hai cha con bước đi trong thinh lặng của núi rừng mà lòng Abraham trĩu nặng. Hãy nghĩ đến những tâm tư thầm kín của tổ phụ […]

Sách Sáng Thế Chương 12 – 19

SÁNG THẾ (chương 12-19) St 11,28 – 36,43 là những trình thuật về các tổ phụ, bắt đầu với tổ phụ Abraham. Chủ đề xuyên suốt các trình thuật này là lời hứa của Thiên Chúa và việc thưc hiện lời hứa đó trong lịch sử. I. TIẾNG GỌI VÀ LỜI ĐÁP TRẢ CỦA ABRAM […]

Sách Sáng Thế (Chương 5-11)

Sách Sáng Thế (Chương 5-11) 1. LỤT HỒNG THUỶ (6,1 – 9,29) Có sự giống nhau giữa trình thuật này và một truyện thần thoại của Babylon (Gilgamesh Epic), theo đó hội đồng các thần linh quyết định hủy diệt nhân loại. Ea là thần khôn ngoan hiện ra với Utnapishtim và báo cho biết […]