Category Archives: Tư liệu & Hình ảnh

Tư liệu & Hình ảnh

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM THÁNG 17 – 4 – 2021

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM THÁNG 17 – 4 – 2021 Chủ Đề: PHỤC VỤ TRONG CỘNG Đoàn Phục Vụ Một Thái Độ Như Thế Nào?   – Nếu phục vụ không vì tình yêu thì sự phục vụ ấy có ý đồ khác, hoặc vụ lợi. – Cha mẹ phục vụ con cái một tinh […]

TĨNH TÂM NGÀY 20 – 3 – 2021

Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại  Tĩnh Tâm Tháng 3     Giảng tĩnh tâm: L.m Giuse Phạm Quốc Văn.OP “Một Thành Xây Trên Núi Không Thể Nào Che Dấu Được” (Mt 5, 14) Vẻ đẹp đời dâng hiến, “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui” (Tông thư ĐSTH,P.II,số 1) […]