Category Archives: Tư liệu & Hình ảnh

Tư liệu & Hình ảnh

[HÌNH ẢNH] THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

[HÌNH ẢNH] THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI Vào lúc 5h00 thứ Sáu, ngày 08 tháng 9 năm 2023, tại nhà nguyện – cộng đoàn Trụ Sở – 150 BTX tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các Quý Thầy trong niên khóa 2023-2024. […]

[Hình Ảnh] Lễ Vọng – Lễ Chúa Phục Sinh

[Hình Ảnh] Lễ Vọng – Lễ Chúa Phục Sinh Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua, để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để […]

[Hình Ảnh] Thứ Sáu – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

[Hình Ảnh] Thứ Sáu – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Hôm nay, Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô […]