Cảm Thấu “MÙI CHIÊN” Nơi Mình Được Sai Đến Để Phục Vụ

Cảm thấu “MÙI CHIÊN” nơi mình được sai đến để phục vụ
Khi thi hành sứ mạng phục vụ, bản thân là tu sĩ, tôi không ung dung ngồi trên cao để nhìn xuống, nhưng luôn mang lấy tâm tư và trái tim của người mục tử. Là tu sĩ, tôi phải biết đứng dậy, ra đi, lăn xả vào đàn chiên, phải mang vác chiên và thấm đẫm mùi chiên. Và để việc phục vụ đạt kết quả tốt, tôi cần phải biết từng con chiên một.
Như Chúa Giêsu đã nói: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta” (Ga 10, 14). Từ “Biết” trong Kinh Thánh có một ý nghĩa đặc biệt sâu xa. “Biết” không chỉ là nắm bắt thông tin về chiên mà còn là đi vào sự liên hệ gần gũi và tương giao mật thiết với chiên. “Biết” như thế không chỉ là nghe biết, hiểu biết mà còn là thông biết, thấu biết, nghĩa là một sự hiểu biết đến từ cảm thông, yêu thương, gần gũi, phục vụ và sẻ chia cuộc sống của họ.
Tôi cần phải đi vào cuộc đời, lăn xả vào môi trường sống của chiên, để hiểu biết và cảm thông với đoàn chiên của mình. Chính từ trường học cuộc sống, tôi biết đoàn chiên một cách cụ thể, sống động và sâu xa qua những trang sách đời thường. Qua cách thế đó, mọi ưu tư và thao thức thầm kín nhất nơi đoàn chiên cũng được tôi thấu biết và cảm thông.
“Biết” không chỉ là biết một cách chung chung mà tôi biết “gọi tên từng con chiên một”, nghĩa là có tương giao liên vị với từng con chiên, cho dù đó là con chiên bé nhỏ và yếu ớt nhất trong đàn chiên của mình.
Thấu cảm là hòa lòng mình với lòng người khác để nghe, cảm và hiểu thấu những gì diễn ra nơi họ để yêu thương giúp họ vượt qua những khó khăn trong đời sống làm cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Khánh, SSP.