Liên hệ

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Linh mục: Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P., Tổng Phụ Trách Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.

Địa chỉ: số 150, đường Bùi Thị Xuân, phường 02, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

Email: [email protected]; Đt: 028. 3844. 8723; 0977.374.059.

Website: http://phaolossp.org

Email liên lạc với Văn Phòng:  [email protected]