Category Archives: Cựu Ước

Xuất Hành (Chương 35 – 40)

Xuất Hành (Chương 35 – 40) TỔNG QUÁT Những chương cuối trong sách Xuất Hành thuộc nguồn văn tư tế (P), kể lại việc thực hiện những chỉ thị Thiên Chúa đã truyền cho Môsê trong chương 25-31. Có thể phân chia những chương này như sau: –       35,1-36,7        :      Khởi đầu công trình […]

Sách Xuất Hành (Chương 25 – 34)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 25-34) I. TỔNG QUÁT 25,1-40: Đóng góp để dựng nơi thánh. Nhà Tạm và Hòm Bia. Bàn và trụ đèn 26,1-37: Những chỉ dẫn về việc làm nơi thánh trong sa mạc (Nhà Tạm, khung lều, bức trướng) 27,1-21: Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, khuôn viên nơi thánh, dầu thắp […]

Sách Xuất Hành (Chương 16 – 24)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 16-24) I. TỔNG QUÁT Hành trình trong sa mạc (15,22 – 18,27) 15, 22-27: Mara 16,1-36: Manna và chim cút 17,1-7: Nước phun từ tảng đá 17,8-16: Giao chiến với người Amalek 18,1-27: Môsê gặp ông Jethro Giao ước Sinai (19,1 – 24,11) 19,1 – 19,8: Bối cảnh. Thái độ với […]

Sách Xuất Hành (Chương 7 – 15)

SÁCH XUẤT HÀNH (chương 7-15) I. TỔNG QUÁT 7, 8-13: Dẫn vào các tai ương. Thiên Chúa bày tỏ quyền năng trước Pharaô. 7, 41-25: Tai ương thứ nhất: nước biến thành máu. 7,26 – 8,11: Tai ương thứ hai: Ech nhái. 8, 12-15: Tai ương thứ ba: Muỗi. 8, 16-28: Tai ương thứ tư: […]

Sách Xuất Hành (Chương 1 – 7)

SÁCH XUẤT HÀNH  (chương 1-7) I. TỔNG QUÁT 1,1-7: Sự lớn mạnh của dân Israel bên Ai Cập 1,8-14: Dân Chúa bị áp bức 1,15-22: Am mưu tiêu diệt Dân Chúa 2,1-10: Vị anh hùng được sinh hạ 2,11-22: Môsê chạy trốn đến Midian 2,23-25: Thiên Chúa nhớ đến dân Israel 3,1-6: Thiên Chúa gọi […]

Người Tôi Tớ Được Thiên Chúa Tuyển Chọn Để Thiết Lập Công Lý Giữa Muôn Dân (Is 42,1-4.6-7 – Lễ Chúa Chịu Phép Rửa – Năm C)

Bài đọc: (Is 42,1-4.6-7) 42 1Đây là người tôi tớ Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí Ta ngự trên người; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. 2Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa […]

Đức Chúa Ban Vinh Dự Cho Thành Thánh Mới (Is 62,1-5 – CN II – Thường Niên C)

Bài đọc: (Is 62,1-5) 62 1Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông, ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc. 2Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi […]

Niềm Vui Lãnh Nhận Ân Xá Của Chúa (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 – CN III – Thường Niên C)

Bài đọc: (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10) 8 2Hôm ấy là ngày mồng một tháng thứ bảy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem Sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 3Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc Sách Luật trước mặt đàn […]

Ngôn Sứ, Chiến Binh Của Đức Chúa (Gr 1,4-5.17-19 – Chúa nhật IV – Thường Niên C)

Bài đọc: (Gr 1, 4-5.17-19) 1 4Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” 17Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy trỗi dậy! Hãy nói […]