[HÌNH ẢNH] Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Dự Tòng – Hôn Nhân

[HÌNH ẢNH] KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ DỰ TÒNG HÔN NHÂN
  • Thứ Ba, ngày 3/10/2023
  • tại: Giáo xứ Phaolô – Bình Tân
  • L.m Giuse Nguyễn Quốc Thắng chánh xứ Phaolô vừa cũng là Tổng Cố Vấn Hiệp Hội Thánh Phalô đã khai giảng năm học học giáo lý Dự Tòng – Hôn Nhân
1. Mục đích
– Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo.
– Biết về bản thân và người khác.
– Hiểu tâm lý hôn nhân và gia đình, tình yêu, tự do, và trách nhiệm trong hôn nhân.
– Hiểu bản chất của tính dục trong hôn nhân.
– Khám phá và tái khám phá kho tàng đức tin Kitô giáo.
– Hiểu bản chất của hôn nhân và đặc tính bí tích của hôn nhân Công giáo.
– Học những kỹ năng sống, cách đối thoại, quản trị và thăng tiến trong đời sống hôn nhân.
– Xây dựng tình yêu hôn nhân thánh thiện và bền chặt dựa trên nền tảng đức tin Công giáo.
2. Lịch học:
Lớp học sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần
Cha chánh xứ giới thiệu, đồng hành chương trình học với các bạn gồm có Cha Phó và Quý thầy Hiệp Hội Thánh Phaolo SSP