[Hình Ảnh] Rửa Tội Cho Một Tân Tòng

[Hình Ảnh] Rửa Tội Cho Một Tân Tòng
Hôm nay, ngày 29-12 – 2023, tại Giáo Xứ Phaolô – Tên Lửa, đã đón nhận một chị em Gia Nhập Hội Thánh,
chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng đây, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh, và xức dầu để người này nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.