Thông Báo

THỨ HAI, NGÀY MỒNG 2/5,
 NGÀY KỈ NIỆM 67 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC CỦA CHA TỔNG PHỤ TRÁCH
XIN CẢ CẢ THÀNH VIÊN TRONG HIỆP HỘI, VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THÊM LỜI CẦU NGUYỆN CHO CHA TỔNG PHỤ TRÁCH.
XIN CHÚA BAN MỌI ƠN LÀNH SỨC KHỎE VÀ BÌNH AN CỦA CHÚA XUỐNG TRÊN CHA TỔNG PHỤ TRÁCH, ĐỂ NGÀI TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN CHÚNG CON VÀ HIỆP HỘI.