TÓM TẮT TIỂU SỬ CHA SÁNG LẬP

 • Linh mục Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P.
 • Sinh ngày: 25 tháng 07 năm 1924 tại làng Nhân Nghĩa, Nam Sách, Hải Dương, thuộc Giáo phận Hải Phòng.
 • Cha: Cụ Cố Louis Bertrand Cao Đình Ba.
 • Mẹ: Cụ Cố Maria Nguyễn Thị Bốn.
 • Năm 1930: Được gia đình gửi về nhà ông ngoại ở thành phố Hải Dương để bắt đầu học chương trình tiểu học.
 • Năm 1935: Gia nhập tiểu chủng viện Ba Đông – Hải Dương.
 • Năm 1945: Gia nhập Đại Chủng Viện Thánh Alberto – Nam Định.
 • Năm  1949: Học Triết  và Thần Học ở Đồng Giới – Hải Phòng.
 • Năm  1954: Học năm cuối Thần học tại 43 Stubbs, Road Rosary Hill, học viện Đa Minh – Hồng Kông.
 • Ngày 02 tháng 05 năm 1955: Được chịu chức linh mục bởi Đức Cha Bianchi, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hồng Kông.
 • Năm 1955 – 1957: Cha Phó – Giáo Xứ Rạch Bắp, Bến Cát, Bình Dương.
 • Năm 1957 – 1959: Hội Đồng Giám Mục Miền Nam có bài sai chỉ định nhập ngành Tuyên Úy và phục vụ Bảo An Đoàn Miền Duyên Hải gồm Quảng Ngãi; Bình Định; Nha Trang; Ninh Thuận; Bình Thuận; Phú Yên; Bình Tuy.
 • Năm 1960 – 1962: Mục vụ tại Giáo phận Qui Nhơn và tuyên úy Bảo An Đoàn Miền Duyên Hải Miền Trung.
 • Năm 1962 – 1967: Phó Giám Đốc Tuyên Úy Công Giáo tại Sài Gòn, Quản nhiệm Giáo xứ Đồng Tiến.
 • Năm 1967 1970:  Du học tại Hoa Kỳ và trở về mục vụ tuyên úy tại Qui Nhơn.
 • Năm 1970 – 1974: Cha sở Giáo xứ Qui Đức – Giáo Phận Qui Nhơn.
 • Năm 1974 1975: Giám Đốc Tuyên Úy Công Giáo tại Sài Gòn.
 • Năm 1975 1988:

         + Ngày 01/05/1975: Đi “học tập” tại Sơn La; Hà Giang; Thanh Hóa; Hà Nam.

        + Ngày 13/02/1988: Sống với gia đình tại số nhà 150 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

 • Năm 1991: Ngày 08/06/1991, Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương – Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng, ủy nhiệm vai trò đào tạo các tu sinh Giáo phận Hải Phòng tại Miền Nam.
 • Năm 1996: Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp – Giám Mục Giáo Phận Vinh, ủy nhiệm vai trò đào tạo các tu sinh Giáo phận Vinh tại Miền Nam.
 • Năm 1998: Ngày 18/02/1998, cùng với Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương khai sinh Tu Hội Đời Emmanuel, nhưng vào ngày 10/03/1999 Đức Cha Giuse Maria qua đời, nên Cha Louis Bertrand tiếp tục làm Linh phụ Tu Hội Emmanuel.
 • Năm 2009: Cảm nghiệm từ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần trong Năm Thánh Phaolô 2008 – 2009: Cha Louis Bertrand nhận thấy trong Giáo Hội Việt Nam còn có nhiều ơn gọi muộn đang khao khát tiếp tục sống đời tu trì và truyền giáo. Từ đó, Cha Louis Bertrand đã khai sinh Hội Đạo Đức với tên gọi là: “Hội Đạo Đức Thánh Phaolô”.
 • Năm 2014: Ngày 25/03/2014, được sự chấp thuận của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Giám Mục Giáo phận Hải Phòng, cha Louis Bertrand trao trách nhiệm Tu Hội Emmanuel cho cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu trực tiếp đảm trách.
 • Ngày 10/6/2016:

       + Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc nâng “Hội Đạo Đức Thánh Phaolô” lên thành “Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại” qua việc Châu Phê Hiến Pháp và Quyết Định Thành Lập được ký ngày 10/06/2016, số 272_160610_01.

        + Ngày 30/06/2016: Thánh Lễ công bố quyết định thành lập “Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại” được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Tổng Giám Mục – Tổng Giáo Phận Sài Gòn chủ sự tại Nhà Thờ Tân Sa Châu.

Qua việc châu phê Hiến Pháp và công bố Thành Lập, Cha Louis Bertrand trở thành vị Sáng Lập và là Tổng Phụ Trách tiên khởi của Hiệp Hội.

 • Ngày 03/07/2017:

Sau thời gian làm Năm Tập theo Giáo Luật, Cha Louis Bertrand được Đức Tổng Giám Mục Phaolô miễn chuẩn cho Cam Kết Vĩnh Viễn vào ngày 03/07/2017. Qua việc Cam kết trọn đời này, ngài có cơ sở theo Giáo Luật để nhận lời Cam Kết Lần Đầu cho mười anh em Khóa Tập đầu tiên vào ngày 22/08/2017.

Ban Thư Ký