Category Archives: Các Sách Giáo Huấn

Lời nguyện Thánh Vịnh và cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô – Phần II

Đức Ki-tô bị kết án và thân thể nát tan Trong lời nguyện Thánh Vịnh, có một dữ kiện kỳ lạ, đó là những tai họa như có khuynh hướng hội tụ lại: người bị kết tội phải ra tòa gần như luôn là người bệnh (thân thể tiều tụy, nát tan); và người bệnh […]

Lời nguyện Thánh Vịnh và cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô – Phần I

Lời nguyện Thánh Vịnh và cuộc Thương Khó của Đức Ki-tô Ở giữa những kẻ thù ghét Các Thánh Vịnh dành một chỗ rất rộng cho thử thách và nhất là làm nổi bật lên những thời điểm mà những hành động lớn lao của Thiên Chúa, những “kì công” của Ngài đã xa rồi […]

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA CỦA ĐỨC KI-TÔ DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA THÁNH VỊNH 22

Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô dưới ánh sáng của Tv 22 Đức Ki-tô và Thánh Vịnh Thánh Vịnh 22 là lời nguyện của Đức Ki-tô Lời nguyện Thánh Vịnh 22 được dệt nên bởi hai phần rất tương phản nhau : phần kêu cầu (c. 2-22) và phần ca tụng (c. 23-32). Phần kêu […]

HÁT LÊN MỘT BÀI CA MỚI – ĐƯA CÁC THÁNH VỊNH VÀO CUỘC SỐNG

Hát Lên một Bài Ca Mới Đưa các Thánh Vịnh vào Cuộc Sống Đi vào bất kỳ hiệu sách nào ngày hôm nay và bạn sẽ tìm thấy các hàng và hàng sách tự trợ giúp. Các tác giả của những cuốn sách này sẽ cố gắng cho bạn biết bạn là ai, bạn nghĩ […]

KINH THÁNH 100 TUẦN – TUẦN 74,75: CÁC SÁCH THÁNH VỊNH

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 74 Sách Thánh Vịnh *** TỔNG QUÁT Ở trung tâm của mọi Thánh vịnh là sự hiện diện của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đối với tác giả Thánh vịnh, Đức Chúa hiện diện trước hết là trong Đền thờ. Được vua Salomon xây trên núi Sion ở […]

KINH THÁNH 100 TUẦN – TUẦN 73, SÁCH KHÔN NGOAN

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 73  Sách Khôn ngoan *** TỔNG QUÁT Tựa đề nguyên thủy của sách là Sách Khôn Ngoan của Salomon nhưng các văn bản La tinh chỉ gọi đơn giản là Sách Khôn Ngoan. Salomon không bao giờ xuất hiện trong sách như tác giả nhưng đại từ “tôi” rõ ràng nhắc đến […]

KINH THÁNH 100 TUẦN – TUẦN 72, SÁCH HUẤN CA

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 72 Sách Huấn ca *** THIÊN CHÚA TỎ MÌNH QUA THIÊN NHIÊN VÀ TRONG LỊCH SỬ (42,15 – 50,29) Ca tụng Chúa a) Ca tụng Chúa trong thiên nhiên (42,15 – 43,35) Tác giả nói đến nguồn gốc những công trình của Thiên Chúa: “Do lời Đức Chúa mà […]

HỌC HỎI KINH THÁNH 100 TUẦN – TUẦN 66: SÁCH TÔ-BI-A

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 66: Sách Tobia *** TỔNG QUÁT Sách Tobia được viết khoảng đầu thế kỷ II trước Công nguyên. Lúc đó quyền lực của Alexandre đại đế trải rộng khắp vùng Cận Đông, và Palestine nằm dưới sự thống trị của ông từ năm 332. Khi Alexandre đại đế qua […]