Category Archives: Các Sách Giáo Huấn

HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 64: SÁCH GIẢNG VIÊN

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 64 Sách Giảng Viên *** TỔNG QUÁT Trong bản dịch Hi Lạp, sách này được gọi là sách Giáo sĩ (Ecclesiastes do từ Hi Lạp có nghĩa là Giáo hội), còn bản Hípri gọi là sách Qoheleth và được dịch là Giảng Viên trong tiếng Việt, vì Qoheleth có […]

HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN – TUẦN 63: SÁCH DIỄM CA

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần – Tuần 63 Sách Diễm Ca *** TỔNG QUÁT Tại sao sách Diễm Ca lại có mặt trong bộ Thánh Kinh? Không giống với những sách khác trong Thánh Kinh Cựu Ước, xem ra sách Diễm Ca không liên quan gì đến lịch sử thánh, lề luật, giao ước hay các […]

THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 61 – 62, SÁCH GIÓP

Học hỏi Thánh Kinh 100 tuần TUẦN 61: SÁCH GIÓP (chương 1-21) *** TỔNG QUÁT Tại sao người công chính và vô tội lại phải chịu đau khổ? Thiên Chúa có công bằng không khi để xảy ra nghịch lý đó? Con người ở thời đại nào cũng phải đối diện với vấn nạn này, […]

HỌC HỎI THÁNH KINH 100 TUẦN: TUẦN 59 – 60, SÁCH CHÂM NGÔN

Sách Châm Ngôn, chương 1-15 *** TỔNG QUÁT Văn loại Sách Châm ngôn sử dụng hai thể văn: châm ngôn và giáo huấn. Đặc tính của thể văn châm ngôn là (1) ngắn gọn, (2) khôn ngoan, (3) dễ nhớ, (4) phát xuất từ kinh nghiệm, (5) trình bày chân lý phổ quát, (6) nhằm […]

CÁC GIẢI THÍCH KHÁC NHAU LIÊN QUAN ĐẾN SÁCH DIỄM CA

Các giải thích khác nhau liên quan tới sách Diễm Ca Khi duyệt xét các giải thích sách Diễm Ca chúng ta nhận thấy giới học giả có rất nhiều lập trường và giả thuyết khác nhau, mỗi người tuỳ theo cách nhìn tác phẩm. Truyền thống Do thái coi sách Diễm Ca như một […]

Hai Thánh Vịnh Nổi Tiếng Của Vua Đa-vít

Hai thánh vịnh nổi tiếng của vua Đavít Vua Đavít đã không chỉ là tướng tài của vua Saul và là người có lòng kính sợ Giavê Thiên Chúa của Israel, nhưng ông còn là nhạc sĩ nữa. Ông đã từng chơi hạc cầm để giải sầu cho vua Saul, và chắc hẳn cũng là […]

ÁC TÂM CỦA PHƯỜNG VÔ ĐẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÔNG CHÍNH (Kn 2,12;17-20)

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B) Bài đọc:  (Kn 2,12.17-20) Còn quân vô đạo,…chúng bảo nhau : 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta […]