[Hình Ảnh] Lễ Vọng – Lễ Chúa Phục Sinh

[Hình Ảnh] Lễ Vọng – Lễ Chúa Phục Sinh Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua, để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh canh thức để […]

[Hình Ảnh] Thứ Sáu – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

[Hình Ảnh] Thứ Sáu – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Hôm nay, Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn Phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô […]

Hình Ảnh Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TỨ TƯ LỄ TRO – ĂN CHAY KIÊNG THỊT Mùa Chay không hẳn là thời gian ưa thích nhất trong năm phụng vụ đối với đa số tín hữu. Mùa Chay kêu gọi ta chậm lại và nhìn lại, lượng giá sự tiến triển của mình trên cuộc lữ thứ trở […]

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa Giáo phận Hải Phòng tới thăm và hiệp dâng Thánh lễ tại cộng đoàn trụ sở Hiệp Hội Thánh Phaolô

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa Giáo phận Hải Phòng tới thăm và hiệp dâng Thánh lễ tại cộng đoàn trụ sở Hiệp Hội Thánh Phaolô.