Thứ Tư Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 18/02/2020

ÁNH SÁNG CỦA NIỀM TIN (Mc 8, 22-26) Nếu bài Tin Mừng hôm qua Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ của mình đừng rơi vào lối sống của những[...]

Thứ Ba Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 17/02/2020

ANH EM CHƯA HIỂU Ư? (Mc 8,14 -21) Qua những ngày làm việc mệt nhọc với đám đông dân chúng và sau khi Đức Giêsu bị những người Pharisêu đòi[...]

Thứ Hai Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 17/02/2020

CẦN CÓ ĐỨC TIN ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG (Mc 8,11-13) Chúng ta thấy trong Tin Mừng, gần như đã trở thành quy luật để Đức Giêsu thi hành phép[...]

Sống Đạo, số 33: Trung Tín Trong Hôn Nhân
Chia sẻ & Suy niệm,Giáo lý Công Giáo Đình Khánh 16/02/2020

Trung tín trong đời sống hôn nhân, đó là cách diễn tả tình yêu, sự trân trọng, đón nhận và gìn giữ phẩm giá con người khi kiểm soát được[...]

Chúa Nhật VI Thường Niên – A: Tinh Thần Mới Trong Lề Luật Cũ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 15/02/2020

TINH THẦN MỚI TRONG LỀ LUẬT CŨ (Hc 15,16- 21; 1 Cr 2,6- 10; Mt 5,17- 37 hay 5,20-22a, 27-28,33-34a,37)   Sau bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc[...]

Thứ Bảy Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 14/02/2020

HÃY BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Mc, 8,1-10) Khi kể về ơn gọi của Mẹ Têrêxa Calcutta với người nghèo, người ta không quên được sự kiện làm cho mẹ thay[...]

Thứ Sáu Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 13/02/2020

HÃY BIẾT NHẠY BÉN VỚI NHỮNG DẤU CHỈ (Mc 7, 31- 37) Ngày nay, người ta nói nhiều về sự vô cảm, dửng dưng trước nỗi khổ của con người.[...]

Thứ Năm Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 12/02/2020

NIỀM TIN CẦN ĐƯỢC TÔI LUYỆN QUA THỬ THÁCH (Mc 7,24-30) Trong đời sống đức tin của mỗi người, nhiều khi chúng ta phải mày mò đi trong đêm tối![...]

Thứ Tư Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 11/02/2020

SỐNG ĐẠO THẬT TÂM (Mc 7, 14 – 23) Ở đời người ta hay nói: “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; hay:[...]

Thứ Ba Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 10/02/2020

ĐỪNG VỤ LUẬT MÀ XA LẠ VỚI TIN MỪNG! (Mc 7, 1-13) Tại đất nước Philippines hay tại Ấn Độ, người ta có thói quen ăn cơm bằng tay thay[...]