Thứ Sáu Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/05/2020

Hãy theo Thầy  (Ga 21, 15-19) Suy niệm: Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra bên bờ hồ, một cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilê,[...]

Chúa Thánh Thần trong cuộc đời người trẻ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/05/2020

WHĐ, 28-05-2020 – Người ta nói vui rằng Chúa Thánh Thần ít “nổi tiếng” hơn Thiên Chúa Cha hoặc Chúa Giêsu. Thực tế là chúng ta ít nhắc hoặc chạy đến với[...]

Thứ Năm Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 27/05/2020

Để họ được nên một   (Ga 17, 20-26) Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc Ly. Đức Giêsu cầu nguyện, không phải[...]

Thứ Tư Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/05/2020

Xin Cha gìn giữ họ (Ga 17, 11b-19) Suy niệm: Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật, trong đó dường như Thiên[...]

Thứ Hai Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 24/05/2020

Thầy không một mình (Ga 16, 29-33) Suy niệm: Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một[...]

Chúa lên trời – có chăng một cõi đi về?
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 23/05/2020

Aug. Trần Cao Khải WHĐ, 22-05-2020 – Về sự kiện Đức Giê-su Ki-tô lên trời, sách Công Vụ Tông Đồ đã viết như sau: “…Người được cất lên ngay trước mắt các[...]

Chúa Nhật VII – Phục Sinh, Năm A: Lễ Thăng Thiên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 23/05/2020

Chúa Nhật VII – Phục Sinh, Năm A: Lễ Thăng Thiên Thầy ở cùng anh em mọi ngày  (Mt 28, 16-20) Suy niệm: Nếu trời là nơi Chúa ngự thì[...]

Thứ Bảy Tuần 06 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 22/05/2020

Chúa Cha yêu mến anh em (Ga 16, 23b-28) Suy niệm: Allah là tên của Thiên Chúa trong Hồi giáo. Ngài được tôn kính bằng 99 danh hiệu khác nhau:[...]

Thứ Sáu Tuần 06 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 21/05/2020

Lòng anh em sẽ vui (Ga 16, 20-23a) Suy niệm: Hiếm khi một đoạn Tin Mừng ngắn mà lại có nhiều từ nói đến niềm vui, nỗi buồn như vậy.[...]

Thứ Năm Tuần 06 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 20/05/2020

Nỗi buồn trở thành niềm vui (Ga 16, 16-20) Suy niệm: Trong bầu khí của bữa Tiệc Ly, Thầy Giêsu nói với các môn đệ một câu đối với họ[...]