Category Archives: Các Sách Giáo Huấn

ÁC TÂM CỦA PHƯỜNG VÔ ĐẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÔNG CHÍNH (Kn 2,12;17-20)

Ác Tâm Của Phường Vô Đạo Đối Với Người Công Chính (Kn 2,12.17-20 – Chúa Nhật XXV – Thường Niên B) Bài đọc:  (Kn 2,12.17-20) Còn quân vô đạo,…chúng bảo nhau : 12 Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta […]

DẤN THÂN XÃ HỘI: BÀI HỌC TỪ NHÂN VẬT TOBIT

DẤN THÂN XÃ HỘI: BÀI HỌC TỪ NHÂN VẬT TOBIT Lm. Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ DẪN NHẬP Người Ki-tô hữu, nếu muốn sống theo những gì Chúa Giê-su dạy bảo,sẽ phải lưu tâm và thực hành những điều vị Vua Hằng Sống nói với những người bên phải, trong ngày Ngài ngự giá mây […]

TÀI LIỆU NĂM 2014 VỀ LINH HỨNG CỦA ỦY BAN GIÁO HOÀNG VỀ THÁNH KINH, PHẦN I: THÁNH VỊNH

Tài liệu năm 2014 về Linh Hứng của Ủy Ban Giáo Hoàng về Thánh Kinh , Phần 1: Thánh vịnh Vũ Văn An 2.3 Thánh vịnh 17. Thánh vịnh là một tập hợp các lời cầu nguyện phát xuất từ trải nghiệm bản thân và cộng đồng về sự hiện diện và hành động của […]

GIA ĐÌNH THEO SÁCH KHÔN NGOAN

Gia đình theo các sách Khôn Ngoan: Giữa yêu thương, giáo dục và chia sẻ các bổn phận Francis Daoust Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ từ Parabole Nếu các văn bản Ngũ Thư và các ngôn sứ dường như không có những mẫu gương đáng tin cậy hoặc đáng quan tâm về việc xây […]

KHÁI LƯỢC VỀ SÁCH GIÓP

Trong 43 cuốn sách của Bộ Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp là một trong 7 sách thuộc loại sách không ngoan, minh triết (Sapientiales) hay giáo huấn (Didatici). Đây phải kể là thành công lớn nhất trong loại văn giáo huấn của Cựu Ước, một kiệt tác trong văn chương thế giới, một tiếng […]

KHÁI LƯỢC VỀ SÁCH GIÓP

Trong 43 cuốn sách của Bộ Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp là một trong 7 sách thuộc loại sách không ngoan, minh triết (Sapientiales) hay giáo huấn (Didatici). Đây phải kể là thành công lớn nhất trong loại văn giáo huấn của Cựu Ước, một kiệt tác trong văn chương thế giới, một tiếng […]

THẦN HỌC THÁNH KINH –  CÁC SÁCH KHÔN NGOAN

“Sự vội vàng không có kết quả tốt.” “Một lời khuyên của người khôn ngoan thì cũng đủ.” “Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho bạn.” Những câu châm ngôn như thế là một phần của sự khôn ngoan để dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống. Lm. Oscar Lukefahr […]

TÌNH YÊU TRONG SÁCH DIỄM CA THEO CÁI NHÌN CỦA THẦN HỌC THÂN XÁC

Tác giả: Bình Tâm, CND MỤC LỤC Dẫn nhập Không gian chào đời của Thần Học Về Thân Xác Ý nghĩa hợp hôn của thân xác Một cuộc khởi hành đi vào nhân tính Đứng trước mầu nhiệm thân xác Thay lời kết Dẫn nhập Sách Diễm Ca từ lâu đã được nhiều nhà chú […]