Sống Đạo, số 33: Trung Tín Trong Hôn Nhân

Trung tín trong đời sống hôn nhân, đó là cách diễn tả tình yêu, sự trân trọng, đón nhận và gìn giữ phẩm giá con người khi kiểm soát được năng lực dục tính của mình…hầu trách khỏi lối sống là đà, hời hợt…