TĨNH TÂM NGÀY 20 – 3 – 2021

Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại  Tĩnh Tâm Tháng 3

 

 

Giảng tĩnh tâm: L.m Giuse Phạm Quốc Văn.OP

Một Thành Xây Trên Núi Không Thể Nào Che Dấu Được” (Mt 5, 14)

Vẻ đẹp đời dâng hiến, “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui” (Tông thư ĐSTH,P.II,số 1)

(13) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc qưăng ra ngòai cho người ta chà đạp thôi. (14) Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. (15) Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. (16) Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt 5, 13 – 16)

 1. Vẻ đẹp đời sống cầu nguyện
  – Tìm lại khát vọng Thiên Chúa
  – Sống thân mật với Thiên Chúa
  – Khám Phá Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử
  – Tăng trưởng trong đời sống nội tâm
 2. Vẻ đẹp trong đời sống cộng đoàn
  – Cộng đoàn và tình bạn
  – Có khả năng chịu thương tổn
  – Có khả năng đón nhận và cho đi
 3. Vẻ đẹp sứ vụ được sai đi
  – Tất cả đều được sai đi
  – Chứng tá của lòng thương cảm
  – Nên dấu chỉ cho thế giới về sự hiện diện của Thiên Chúa

Chúng ta phải học biết dung nhan của Đức Kitô
là Đấng đã trở nên giống chúng ta trong tất cả, và vì thế,
chúng ta cảm nghiệm được niềm vui là biết mình giống Người, Đấng
vì yêu thương chúng ta, đã không từ chối chấp nhận thập giá.
(Tông thư ĐSTH, P. II, số 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha Tổng Phụ Trách Gặp Gỡ Tất Cả Anh Em Trong Hiệp Hội

 

 

 

Hiệp Hội Chào Đón 3 Thành Viên Mới, Xin Gia Nhập vào Hiệp Hội