[Thư Mục Vụ] Chủ Đề: Vững Tin Theo Chúa

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

HIỆP HỘI THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI

881/4 CMT8, P.7, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐT: 028.3970.8814; 0935.814.026

Email: [email protected]; [email protected] Số 03/TMV/VTTC/05/2021/TPT

 

 

Chủ Đề:   VỮNG TIN THEO CHÚA

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Anh em trong đại gia đình S.S.P,

Đã nhiều lần chúng ta muốn nói với nhau: làm sao để nên đồng hình đồng dạng với Chúa? Vậy tôi cùng Anh em theo Chúa để bắt chước phần nào cuộc sống lý tưởng chuẩn mực của Ngài.

Trong Tin Mừng Gioan kể lại cho chúng ta câu chuyện về việc Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ đầu tiên như sau: “Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: 

„Ðây là Chiên Thiên Chúa‟.

 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. 

Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: „Các anh tìm gì thế?‟ Họ đáp: „Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?‟ Người bảo họ: „Ðến mà xem‟. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều”.

Ở với Thầy, họ khám phá ra Người là Đấng Mêsia và là Con Thiên Chúa.

Chúng ta cũng vậy, càng bước theo Chúa Kitô, chúng ta càng biết Người hơn và gắn bó với Người trong giáo dục, học tập, trong cuộc sống với Người, trong kinh nguyện, trong gương sáng của Người tỏ ra cho chúng ta, hầu chúng ta bắt chước Người để trở nên Đồng Hình đồng dạng với Người.

Theo Chúa, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện (Mt 6,9).

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng

Triều đại Cha mau đến

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời (số 3-4-5 ý nguyện xin Chúa Ba Ngôi quy về Thiên

Chúa)

Xin cho chúng con lương thực

Xin tha lỗi chúng con

Xin giúp chúng con sẵn sàng tha lỗi cho anh em

Xin gìn giữ khỏi sa ngã (số 6,7,8,9 liên quan đến chúng ta)

Chúa dạy chúng ta biết thế nào là tình yêu thâm sâu và cao quý nhất: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Thật vậy, Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá để cho chúng ta hiểu Người đã hy sinh cả mạng sống vì yêu thương chúng ta.

Chúa giới thiệu Chúa Cha với chúng ta: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7).

Chúa đã giới thiệu rõ về Chúa Cha, nhưng ông Philipphê còn muốn Chúa bộc lộ rõ hơn: “Thưa Thầy, xin cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chũng con mãn nguyện. Đức Giêsu như muốn trách lòng tin của ông: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh em lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Anh em không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và

Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không, thì hãy tin vì công việc Thầy làm” (Ga 14,8-11).

Chúa yêu chúng ta, đã cho chúng ta biết rõ về Chúa Cha, Chúa còn nâng cao địa vị của chúng ta lên bạn hữu: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 15).

Chúa giãi bày tâm tư của Chúa để chúng ta cảm thấy được Chúa gần gũi với ta như người bạn, để cùng chia sẻ với chúng ta trong mọi trạng huống của cuộc đời.

Chúa muốn chúng ta là cành nho luôn tháp vào cây nho là chính Chúa, để được chăm sóc tiếp nhận nhựa sống, đồng thời được tỉa cắt để sinh nhiều hoa trái trong đời sống mục vụ, trong công tác xã hội, trong truyền thông, trong rao giảng Lời Chúa…

Chúa đồng hành với các môn đệ trong suốt ba năm rao giảng Nước Trời. Chúa cầu nguyện, Chúa chọn gọi 12 tông đồ, các môn đệ…

Các môn đệ đi rao giảng Lời Chúa phải bỏ mọi sự: “Chúa trả lời kinh sư: Thưa Thầy, Thầy đi đâu. Chúa trả lời: ‘Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu‟” (Mt 8,18-20).

Chúa rao giảng Nước Trời, chữa mọi bệnh tật, ốm đâu, phong cùi, chữa bệnh người đầy tớ viên đại đổi trưởng (Mt 8,5-13), người bại liệt (Mt 9, 1-9). Chúa còn dùng bữa với phường tội lỗi như với ông Mátthêu (9,10-17), người đàn bà bị băng huyết (Mt 9,18-26), người mù, quỷ ám… (Mt 9,35).

Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa, đến sáng người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ (Lc 6,13). Vậy việc chọn gọi các tông đồ là nền tảng cho Giáo Hội tương lai, Người cho chúng ta bài học về sự cầu nguyện trước đó. Chúa chọn các ông và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, chữa bệnh. Chúa yêu cầu rao giảng trước hết với đàn chiên lạc nhà Israel. Anh em chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10,18).

Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng (Mt 10,9).

Đi đường, đừng mang theo bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép, hãy cầm gậy (Mt 10,10).

Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ai là người xứng đáng và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi (Mt 10,11).

Những lời Chúa căn dặn các môn đệ được sai đi. Anh em hãy xem lại Tin Mừng Mátthêu chương 10 để ý thức được lệnh sai đi của Chúa với các tông đồ.

Chúa Cha sai Con Một của Người đến thế gian. Đến lượt Ngài, Ngài cũng sai các tông đồ, Ngài cũng sai Thánh Thần để cảm hóa người nghe.

Chúa biết rõ Giuđa sẽ làm liều, ham tiền bạc (Ga 2,24), Chúa biết họ cứng lòng tin như Tôma (Ga 20,24-29). Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng (Mc 16,14), ôi thế hệ này không chịu tin (Lc 9,14), đức tin của anh em ở đâu? (Lc 8,25), phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? (Mt 17,17; Mc 9,19).

Chúa đã làm rồi mới dạy (Cv 1,1). Chúa không đối đầu với người ác. Người ta kéo người lên đỉnh núi để xô Người xuống vực, nhưng Người băng qua giữa họ mà đi (Lc 4,29-30).

Khi họ lên đường vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến, người dân làng không đón tiếp Người. Hai môn đệ đồng hành Giacôbê và Gioan thưa; thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? Nhưnng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông (Lc 9,52-56).

Chúa không muốn các tông đồ nóng giận, nhưng Ngài muốn các ông sống hiền hòa với người Samari là những người không có niềm tin vào Chúa.

Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau (Ga 13,34), và yêu như Thầy đã yêu (Ga 13,14). Chúa cúi đầu rửa chân cho các môn đệ, trong đó có kẻ Chúa biết là sẽ bán Chúa (Mt 26,14-16).

Chúa dạy các ông cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20,25). Chúa đòi chúng ta sống trung tín – ai trung tín trong những việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn (Lc 16,10).

Khi đối xử với nhau, lời nói anh em phải trang nhã, mặn mà, ý nghĩa, biết đối đáp sao khi phải nói. (Cl 4,6).

Thầy ở giữa anh em như người phục vụ. Chúa săn sóc ân cần để họ lớn lên trong đức tin.

Chúa dạy các môn đệ: Hãy có lòng hiền hòa, khiêm nhường, hiền từ, nhẫn nại (Ep 4,2).

Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20,28).

Chúa muốn chúng ta trưởng thành thiêng liêng, nhân bản: “Kẻ muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26).

Như vậy, Đức Kitô phục vụ bằng lời nói, việc làm (Rm 15,18). Người yên ủi các môn đệ khi Người về Trời: “Khi sinh con người đàn bà lo buồn vì đã đến giờ của mình nhưng khi sinh rồi thì không còn nhớ đến những gian nan nữa. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui sướng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được” (Ga 16,12).

Thưa quý anh em! Qua một vài trang giấy viết về đời sống của Chúa Giêsu, tôi cảm thấy bất toàn, bất lực. Tôi chỉ nhắc lại vài lời của Chúa Giêsu, còn nhiều việc Chúa Giêsu đã làm, nếu viết lại từng việc một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra (Ga 21,25). Tôi nguyện xin Chúa đến với anh em, để học hỏi, để tìm hiểu, đặc biệt những chương từ 12-16 của Tin Mừng Gioan, để chúng ta ngợi khen, cảm tạ lòng thương xót vô biên, hầu đáp trả một phần nhỏ bé với những ân huệ Chúa dành cho mỗi người chúng ta. 

Mến chúc anh em luôn vui khỏe bình an, và tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu anh em được tràn ngập tình yêu của Ngài.

 

                                                                Trụ Sở Hiệp Hội, ngày 31/05/2021                                                                            Lm.  Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P.                                                                             Tổng Phụ Trách