Qúy Thầy Lãnh Nhận Tu Phục

QUÝ THẦY LÃNH NHẬN TU PHỤC

Xã hội đang trong những ngày giản cách, mọi người rất hạn chế đi lại, đường xá trống vắng người đi, quang cảnh cảm giác như là trống vắng.Trống vắng tiếng còi của xe, trống vắng tiếng gió đung đưa cây, trống vắng tiếng chổi của bác quét rác, trống vắng tiếng nói cười của con người và đặc biết trống vắng tiếng cười của trẻ thơ, kèm theo đó là những hình ảm đạm.

Thế nhưng… Bên cạnh những có những niềm vui, niềm hạnh phúc đã lấn át, làm lu mờ đi nỗi buồn. Đó là ngày hôm nay có  ba Thầy trong Hiệp Hội Thánh Phaolo Tông Đồ Dân Ngoại đã lãnh nhận Tu Phục. Có thể nói Chiếc Áo làm nên Thầy Tu.
Xin Chúa đồng hành hướng dẫn và soi sáng quý thầy trong bước đường quý thầy đang chọn.