Lưu niệm 65 năm Hồng Ân Linh Mục của Cha Tổng Phụ Trách (02.05.1955 – 02.05.2020)

Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của tình yêu, là một quà tặng của Thiên Chúa cho trần gian, là nguồn mạch ơn cứu độ cho trần gian. Tình yêu đó được diễn tả qua con đường thập giá, cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa Giêsu Kitô đã đón nhận ơn ban của Thiên Chúa qua cuộc đời mình, sẵn sàng đón nhận tất cả thánh ý của Thiên Chúa, và trở thành quà tặng Thiên Chúa ban cho trần gian cách đúng đắn và trọn vẹn. Cùng tạ ơn Chúa với cha cố Louis Bertrand, được trở thành linh mục của Chúa là một hồng ân Chúa ban cho trần gian, ngài đã nhận được biết bao quà tặng từ Thiên Chúa trong cuộc đời mình, được nhận chính Thiên Chúa để chia sẻ sứ mạng Chúa Kitô, để trở thành ngôn sứ, tư tế, mục tử của Ngài… Nhưng những ơn ban đó đã biến ngài trở thành hồng ân đích thực của Thiên Chúa sau 65 năm linh mục, ngài vẫn luôn trung thành phó thác trong tay Thiên Chúa lời kinh nguyện, viếng Thánh Thể hằng ngày… Cha cố Louis Bertrand đã đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình và trở thành hồng ân đích thực của Thiên Chúa ban cho trần gian này, ngài đã xây dựng đời sống niềm tin cho mọi người bằng chính đời sống dấn thân phục vụ, đơn sơ, khiêm tốn giản dị của mình…

Ban Truyền Thông SSP.