Lễ Thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại

Lễ Thánh Phao-lô Tông Đồ Trở Lại là lễ Quan thầy của các anh em trong Hiệp Hội Thánh Phao-lô Tông Đồ Dân Ngoại.
Trong tâm tình đó, khi cùng sống và thực thi sứ mạng của mình, đặc biệt trong năm “Hiệp hành”, Hiệp Hội xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn đồng hành, nâng đỡ, chở che Hiệp Hội trên mọi bước đường, để việc thi hành Truyền giáo diễn ra trong bình an.
Bên cạnh đó, vì năm nay dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên Hiệp Hội tổ chức lễ trong âm thầm. Kính xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Hiệp Hội.
Qua lời cầu bầu của Thánh Phao-lô, xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, sự sống, ơn khôn ngoan ban xuống trên quý vị sức khỏe, niềm vui trong tâm hồn; nhất là cho chúng ta có sự dấn thân như Thánh Phao-lô: chấp nhận tất cả vì Danh Đức Ki-tô.