Hình Ảnh Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TỨ TƯ LỄ TRO – ĂN CHAY KIÊNG THỊT
Mùa Chay không hẳn là thời gian ưa thích nhất trong năm phụng vụ đối với đa số tín hữu. Mùa Chay kêu gọi ta chậm lại và nhìn lại, lượng giá sự tiến triển của mình trên cuộc lữ thứ trở về cùng Thiên Chúa, sự tiến triển của mình trên con đường bước vào Vương Quốc của Thiên Chúa. Mùa Chay thách đố chúng ta nhớ rằng mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.