“Hãy Cho Họ Ăn”

“HÃY CHO HỌ ĂN” “Anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16), vẫn luôn là lệnh truyền của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta hôm nay. Khi thế giới ngày nay còn biết bao nhiêu người đói khát về mọi mặt: về tâm linh, về tinh thần lẫn vật chất. Là kitô hữu nói chung, cách riêng là người tu sĩ truyền giáo theo linh đạo của Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, tôi nhận lấy lệnh sai đi đến vùng đất xã nghèo An Khương, huyện Hớn Quản – Tỉnh Bình Phước thuộc Giáo xứ An Khương – Giáo Phận Phú Cường để đem Tin Mừng đến cho những người đồng bào S’Tiêng chưa nhận biết Chúa, giúp họ tìm đến với Chúa, lắng nghe Lời Chúa và được “no say lời Chúa”, nhờ đó họ được hưởng ơn cứu độ Người ban và được sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Với những người đau buồn sầu khổ “đói khát tinh thần”, tôi học nơi Chúa Giêsu gạt bỏ nhu cầu riêng tư để lắng nghe những ai cần chia sẻ, biết nói lời an ủi, động viên, khích lệ, làm cho cuộc sống của họ được thêm vui tươi phấn khởi. Niềm hạnh phúc của tôi chính là mỗi khi được cùng gắn bó với những người nghèo cả lương lẫn giáo nơi đây, cùng san sẻ với những khó khăn của họ.

Ts. Giuse Nguyễn Đình Khánh, SSP.