Dự Án Truyền Giáo : 2019-2021

HIỆP HỘI THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI

BAN TRUYỀN GIÁO

 

DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH

LOAN BÁO TIN MỪNG

Xin click vào link phía dưới để xem chi tiết:

DỰ ÁN TRUYỀN GIÁO – 2019-2021