Chúa bị trượt chân có phải do sức yếu đâu?

Chúa bị trượt chân có phải do sức yếu đâu?

 

Trên con đường Chúa bước lên đồi Gôngtha, trong hành trình ấy Chúa đã vấp ngã ba lần.

Chúa vấp ngã Có phải do đường trơn không hả Chúa? Có phải do Đường trơn nên Chúa bị trượt chân không? không những Chúa trượt chân chỉ một lần mà thôi nhưng Chúa bị trượt chân tới ba lần.

Con nghĩ rằng Đường trơn không phải do trời mưa, đường trơn cũng không phải những vũng nước lầy lỗm cổm, đường trơn cũng không phải do địa hình núi dốc. Mà đường trơn là do tội của con vung vãi trên đường Chúa đang đi, đường trơn do tội lỗi của con bám vào con đường Chúa đang bước.

Chúa bị trượt chân có phải do sức yếu đâu? Chúa bị trượt chân cũng không phải do thánh giá nặng? Chúa bị trượt chân càng cũng không phải do do địa hình hay mọi người xô đẩy. Mà Chúa cố tình trượt chân, để rồi tay trái của Ngài nắm lấy tay phải của con và nâng con dậy, để Ngài ban sức mạnh của Ngài cho con, để Ngài trao tình yêu của Ngài cho con, một tình yêu vô bờ bến, để con được bước đi với Ngài tới và trong hạnh phúc Vĩnh Cửu của Chúa.

Con là kiệt tác của Ngài, nên dù tội lỗi của con có bám chặt trên con đường thánh giá Chúa bước. Sức yếu đuối của con sẽ không đứng dậy được. Nếu không có tình thương của Ngài bao phủ xuống trên con. Thì ngày hôm nay con trở nên một con người như thế nào đây? Tình thương của Ngài dành cho con được diễn tả cao đẹp nhất, chính là lúc Ngài chịu treo trên cây thập giá, để rồi từ đó con được ở bên cạnh Ngài trong Tiệc Cưới của Ngài.

 

PETER TRẦN