[Hình Ảnh] Tĩnh Tâm Tháng 7 (17 – 4 – 2021)

HÌNH ẢNH TĨNH TÂM THÁNG 7 (17 – 4 – 2021)
Chủ Đề: PHỤC VỤ TRONG CỘNG Đoàn
Phục Vụ Một Thái Độ Như Thế Nào?
 
– Nếu phục vụ không vì tình yêu thì sự phục vụ ấy có ý đồ khác, hoặc vụ lợi.
– Cha mẹ phục vụ con cái một tinh thần cho không, không vị lợi, không đòi hỏi đáp trả.
– Thiên Chúa phục vụ còn cao cả hơn, Ngài cúi mình rửa chân cho các môn đệ, và điều đặc biệt hơn là cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Ngài.
– Phục vụ không đòi hỏi, càng để ý, càng vì ích chung, thì phục vụ càng tiến đến gần nhân đức.
– Phục Vụ trong Đặc Sủng, và còn là sứ mạng.
– và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô