Vâng Lời THẦY Con Thả Lưới: Điểm Truyền Giáo tại Đaklak

Con chỉ Là Ngư Phủ

Là những công cụ yếu kém của Chúa. Nhưng Chúa đã dùng những công cụ yếu kém này để đánh bắt những Con Cá Mới này. Như là hoa quả Đầu Xuân mà Chúa dành cho mọi người