Thư Ba Tuần 02 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 09/03/2020

NGÔN HÀNH THỐNG NHẤT (Mt 23,1-12) Nói đến việc giữ chay, có lẽ bên Công Giáo giữ chay tương đối ít! Các tôn giáo khác họ giữ chay nhiều khi[...]

Thư Hai Tuần 02 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 08/03/2020

LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG ĐỜI SỐNG (Lc 6, 36-38) Mahama Gandhi, một nhà ái quốc của Ấn Độ, đã dành lại độc lập cho đất nước ông bằng biện[...]

Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm A: Biến Đổi Theo Thánh Ý Chúa
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 07/03/2020

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY, NĂM A BIẾN ĐỔI THEO THÁNH Ý CHÚA (St 12,1-  4a; 2 Tm,1,8b- 10; Mt 17,1- 9) Mỗi khi Mùa Chay về, ấy là lúc[...]

Thư Bảy Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 06/03/2020

YÊU CẢ KẺ THÙ (Mt 5, 43 – 48) Có nhiều nghịch lý trong Tin Mừng! Một trong những nghịch lý ấy là lời dạy của Đức Giêsu hôm nay.[...]

Thư Sáu Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 05/03/2020

TÌNH YÊU HÓA GIẢI HẬN THÙ (Mt 5, 20 –26) Người Công Giáo chúng ta thật hạnh phúc vì được Đức Giêsu mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha[...]

Thư Năm Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 04/03/2020

CẦU NGUYỆN VỚI CẢ TÂM HỒN (Mt 7, 7-12) Có nhiều người phàn nàn và trách móc Chúa rằng: đã biết bao nhiêu lần con cầu nguyện mà Chúa đã[...]

Thư Tư Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 03/03/2020

KHÔN NGOAN THẬT (Lc 11 , 29 –32) Ở đời, người ta hay đề cao những kẻ nói hay, hót giỏi, tức là nịnh bợ tốt. Họ cũng hay khen[...]

Thư Ba Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 02/03/2020

CẦU NGUYỆN TRONG NIỀM TIN  (Mt 6, 7-15) Có một linh mục là giáo sư tín lý và luân lý tại nhiều chủng viện và học viện Công Giáo, khi[...]

Thư Hai Tuần 01 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 01/03/2020

YÊU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG! (Mt 25, 31 – 46) Đạo Công Giáo mà Đức Giêsu sáng lập là một thứ đạo yêu thương. Đạo yêu thương này được khởi đi[...]

Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm A: Hãy Cảnh Giác Trước Cám Dỗ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/02/2020

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM A HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁM DỖ (St 2,7-  9; 3,1- 1 7; Rm 5, 12 -19 (hay Rm 5,12.17- 19); Mt 4,1 – [...]