Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Đình Khánh 01/07/2020

Thấy họ có lòng tin  (Mt 9, 1- 8) Suy niệm: Khiêng một người bất toại trên một cái giường là điều không dễ.  Chẳng biết có mấy người khiêng[...]

Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 31/05/2020

Tảng đá góc (Mc 12, 1-12) Suy niệm: Dụ ngôn Đức Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay làm ta khó chịu. Chúng ta không chấp nhận được sự[...]

Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Hãy nhận lấy Thánh Thần
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 30/05/2020

Hãy nhận lấy Thánh Thần Ga 20, 19-23 Suy niệm: Lúc đến Êphêsô, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: “Khi vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh[...]

Thứ Bảy Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/05/2020

Lời chứng xác thực (Ga 21, 20-25) Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ngoài Đức Giêsu và Phêrô, còn có người môn đệ được Đức Giêsu thương mến.[...]

Thứ Sáu Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/05/2020

Hãy theo Thầy  (Ga 21, 15-19) Suy niệm: Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra bên bờ hồ, một cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilê,[...]

Chúa Thánh Thần trong cuộc đời người trẻ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 29/05/2020

WHĐ, 28-05-2020 – Người ta nói vui rằng Chúa Thánh Thần ít “nổi tiếng” hơn Thiên Chúa Cha hoặc Chúa Giêsu. Thực tế là chúng ta ít nhắc hoặc chạy đến với[...]

Thứ Năm Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 27/05/2020

Để họ được nên một   (Ga 17, 20-26) Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc Ly. Đức Giêsu cầu nguyện, không phải[...]

Thứ Tư Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/05/2020

Xin Cha gìn giữ họ (Ga 17, 11b-19) Suy niệm: Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật, trong đó dường như Thiên[...]

Thứ Hai Tuần 07 – Phục Sinh
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 24/05/2020

Thầy không một mình (Ga 16, 29-33) Suy niệm: Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một[...]

Chúa lên trời – có chăng một cõi đi về?
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 23/05/2020

Aug. Trần Cao Khải WHĐ, 22-05-2020 – Về sự kiện Đức Giê-su Ki-tô lên trời, sách Công Vụ Tông Đồ đã viết như sau: “…Người được cất lên ngay trước mắt các[...]