Thứ Tư Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 18/02/2020

ÁNH SÁNG CỦA NIỀM TIN (Mc 8, 22-26) Nếu bài Tin Mừng hôm qua Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ của mình đừng rơi vào lối sống của những[...]

Thứ Ba Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 17/02/2020

ANH EM CHƯA HIỂU Ư? (Mc 8,14 -21) Qua những ngày làm việc mệt nhọc với đám đông dân chúng và sau khi Đức Giêsu bị những người Pharisêu đòi[...]

Thứ Hai Tuần VI – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 17/02/2020

CẦN CÓ ĐỨC TIN ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH THƯƠNG (Mc 8,11-13) Chúng ta thấy trong Tin Mừng, gần như đã trở thành quy luật để Đức Giêsu thi hành phép[...]

Chúa Nhật VI Thường Niên – A: Tinh Thần Mới Trong Lề Luật Cũ
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 15/02/2020

TINH THẦN MỚI TRONG LỀ LUẬT CŨ (Hc 15,16- 21; 1 Cr 2,6- 10; Mt 5,17- 37 hay 5,20-22a, 27-28,33-34a,37)   Sau bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc[...]

Thứ Bảy Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 14/02/2020

HÃY BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Mc, 8,1-10) Khi kể về ơn gọi của Mẹ Têrêxa Calcutta với người nghèo, người ta không quên được sự kiện làm cho mẹ thay[...]

Thứ Sáu Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 13/02/2020

HÃY BIẾT NHẠY BÉN VỚI NHỮNG DẤU CHỈ (Mc 7, 31- 37) Ngày nay, người ta nói nhiều về sự vô cảm, dửng dưng trước nỗi khổ của con người.[...]

Thứ Năm Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 12/02/2020

NIỀM TIN CẦN ĐƯỢC TÔI LUYỆN QUA THỬ THÁCH (Mc 7,24-30) Trong đời sống đức tin của mỗi người, nhiều khi chúng ta phải mày mò đi trong đêm tối![...]

Thứ Tư Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 11/02/2020

SỐNG ĐẠO THẬT TÂM (Mc 7, 14 – 23) Ở đời người ta hay nói: “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; hay:[...]

Thứ Ba Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 10/02/2020

ĐỪNG VỤ LUẬT MÀ XA LẠ VỚI TIN MỪNG! (Mc 7, 1-13) Tại đất nước Philippines hay tại Ấn Độ, người ta có thói quen ăn cơm bằng tay thay[...]

Thứ Hai Tuần V – Thường Niên
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 09/02/2020

GIÁO HỘI VÌ NGƯỜI NGHÈO (Mc, 6, 53-56) Mẹ Têrêxa Calcutta nổi tiếng trên khắp thế giới không phải ngài là một người giỏi giang, cũng không phải nơi mẹ[...]