Home Chia sẻ & Suy niệm Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần I TN C

“Từ tội nhân đến thánh nhân” (Mc 2,13-17) Cuộc đời của con người dù muốn hay không, chúng ta phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ về vật chất cũng như tinh thần. Có những cám dỗ chúng ta vượt qua, nhưng có nhiều cám dỗ chúng ta khó vượt qua, thậm chí buông […]
Read more