Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Năm A: Chuyển Rời, Đến Gặp Và Tin Thì Được Sống
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 28/03/2020

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY, NĂM A CHUYỂN RỜI, ĐẾN GẶP VÀ TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG (Ed 37, 12 – 14; Rm 8, 8 – 11; Ga 11, 1 –[...]

Thư Bảy Tuần 04 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 27/03/2020

TẠI SAO LẠI VẤP NGÃ?  (Ga 7, 40-53) Đã có lần Đức Giêsu nói Ngài đến không phải để đem bình an, nhưng là đem chia rẽ: cha chống lại[...]

Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh – 2020
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/03/2020

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 2020 (SAU THÁNH LỄ TIỆC LY) Chủ đề: YÊU NHƯ CHÚA YÊU   Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.  [...]

Thư Sáu Tuần 04 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 26/03/2020

CÓ ĐỨC, CÓ TÀI VÀ CÓ HẠNH (Ga 7, 1-2. 10. 25-30) Hôm nay, Đức Giêsu trở lại Galilê vào một dịp Lễ Lều của người Dothái. Lễ Lều là[...]

Thư Năm Tuần 04 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 25/03/2020

CHỨNG BỞI GIOAN TIỀN HÔ (Ga 5, 31-47) Mạng sống của Đức Giêsu ngày càng bị đe dọa cách quyết liệt! Lòng căm tức và chủ tâm loại trừ Đức[...]

Lễ Truyền Tin, Năm A: Ơn Cứu Chuộc Ngang Qua Sự Vâng Phục
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 24/03/2020

LỄ TRUYỀN TIN, NĂM A ƠN CỨU CHUỘC NGANG QUA SỰ VÂNG PHỤC (Is 6, 10 – 14; 8, 10; Dt 10, 4 – 10; Lc 1, 26 – 38)[...]

Thư Ba Tuần 04 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 23/03/2020

“ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA” (Ga 5, 1 – 3a. 5 -16) Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã đề cao tinh thần sống đạo hơn là việc giữ đạo. Việc[...]

Thư Hai Tuần 04 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 22/03/2020

TIN ĐẾN CÙNG (Ga 4,43 – 54) Trong toàn bộ Tin Mừng, chúng ta thấy những người có địa vị cao trong xã hội đa số đều mắc phải thói[...]

Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm A: Hai Cách Nhìn Và Hai Lối Sống
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 21/03/2020

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM A HAI CÁCH NHÌN VÀ HAI LỐI SỐNG (1Sm 16, 1b. 6 – 7. 10 – 13a; Ep 5, 8 – 14; Ga 9,[...]

Thư Bảy Tuần 03 – Mùa Chay
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 20/03/2020

KHIÊM TỐN THẬT THÌ MỚI ĐƯỢC THA THỨ (Lc 18, 9 – 14) Có một câu chuyện kể rằng: một ông giáo dân nọ nổi tiếng là đạo đức với[...]