Thứ Ba Tuần 33 TN – Năm C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 18/11/2019

CÁI NHÌN CỦA THIÊN CHÚA KHÁC VỚI LOÀI NGƯỜI (Lc 19, 1-10) Bản chất của Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, vì thế: “Cây lau bị giập, Người không[...]

Thứ Hai Tuần 33 TN – Năm C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 18/11/2019

ÁNH SÁNG ĐỨC TIN (Lc 18, 35-43) Có một câu chuyện kể về hai người đàn bà điếc: buổi sáng nọ, một trong hai bà hỏi người kia rằng: “Chị đi[...]

Chúa Nhật 33 TN – C: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 16/11/2019

SỐNG ĐỨC TIN LÀ LÀM CHỨNG   Hôm nay, chúng ta hân hoan, tự hào và hãnh diện khi mừng kính trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam.[...]

Thứ Bảy Tuần 32 TN – Năm C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 15/11/2019

CẦU NGUYỆN LÀ BẢN CHẤT CỦA ĐỜI KITÔ (Lc 18, l-8) Xem lại CN 29 TN C Cầu nguyện là điều cần thiết trong cuộc sống. Không cầu nguyện, chúng[...]

Thứ Sáu Tuần 32 TN – Năm C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 14/11/2019

TỈNH THỨC TRONG NIỀM VUI (Lc 17, 26-37) Xem CN 1 MV A Mỗi khi nói đến ngày chung thẩm, ngày Chúa đến với mọi người, ngày phán xét, hẳn[...]

Thứ Năm Tuần 32 TN – Năm C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 13/11/2019

HÃY SÁM HỐI ĐỂ GẶP ĐƯỢC CHÚA (Lc 17, 20-25) Trong một lớp giáo lý dự tòng cho người lớn tuổi, một hôm, thầy giáo lý viên hỏi mọi người[...]

Chúng Ta Có Nên Thánh Được Không?
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 31/10/2019

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội mừng trọng thể lễ các thánh nam nữ. Qua thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy biểu lộ[...]

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần I TN C
Chia sẻ & Suy niệm,Suy niệm Lời Chúa Nguyễn Khánh 19/01/2019

“Từ tội nhân đến thánh nhân” (Mc 2,13-17) Cuộc đời của con người dù muốn hay không, chúng ta phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ về vật chất[...]