Chúc mừng Cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2023

Sau giờ kinh chiều ngày 12,12.2019, cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, OP. đã ký nhận vai trò Giám Tỉnh thứ 7 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, trước mặt toàn thể các nghị huynh đang tham dự Tỉnh hội, và một số anh em thuộc Tu viện Martinô – Hố Nai.

Là vị Giám tỉnh trẻ, cha bộc bạch suy nghĩ và tâm tư trước khi ký nhận: “Con hoang mang, lo lắng đến mất ngủ, nhưng nhìn vào tấm gương vị tiền nhiệm, con đã không thể khước từ!”

Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam OP, sinh ngày 05.02.1974,

Tuyên khấn vào Dòng Đa Minh vào ngày 15.08.1995.

Thụ phong Linh mục vào ngày 28.10.2003.

Xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho Cha Tôma Aquinô trong sứ vụ mới.

Nguồn: daminhvn.net