Đời Người Là Một Cõi Đi Về
Suy tư cuộc sống,Văn hóa nghệ thuật Đình Khánh 05/11/2019

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng ít nhất một lần từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt với người thân trong gia đình của mình. Có thể[...]

Được Rửa Tội Và Sai Đi
Hiệp hội SSP,Tin hiệp hội Đình Khánh 05/11/2019

Chúng ta vừa kết thúc tháng truyền giáo ngoại thường với tựa đề: “Được rửa tội và sai đi”. Đối với tôi đây là một sứ điệp thật thiết thực[...]