Thư mời: Tham dự lễ Nhậm chức của Đức tân Giám mục Phan thiết

Theo thông tin nhận được thì Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tân Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Phan Thiết sẽ tuyên xưng đức tin vào lúc 18h30 thứ tư ngày 11/12/2019 tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Phan Thiết. Đồng thời, ngài sẽ khai mạc sứ vụ mục tử qua Thánh Lễ Tạ Ơn nhận ngai tòa tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết vào lúc 9h00 sáng thứ năm ngày hôm sau 12/12/2019. Xin mọi thành phần Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho ngài luôn có thật nhiều sức khỏe, đầy tràn ơn khôn ngoan của Thánh Thần để có thể chu toàn sứ vụ mới này.