Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc tại Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì – TGP Sài Gòn

Vào lúc 10 giờ trưa Chúa Nhật ngày 12/7/2020 tại Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận – Hạt Tân Sơn Nhì – Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc (nguyên Phó Tế giúp mục vụ tại Giáo Xứ).

Thánh lễ do tân Lm Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài còn có Lm chánh xứ Giuse Trần Văn Lưu, bốn Lm phó xứ và ba Lm Khách: Đaminh K’Brin, Matthêu Phạm Thanh Hoàng dòng Thừa Sai Đức Tin và Lm Giuse Nguyễn Công Hoàn chánh xứ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa (GXMTC), Tân Đức, Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đến hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ , quý vị khách mời, các em thiếu nhi, gia đình ông bà cố Tân Lm Giuse, và ông bà cố của hai thầy xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận.

Ảnh: cộng tác viên Giáo xứ Mân Côi Bình Thuận