Tâm Thư Xin Trợ Giúp Hiệp Hội

 

 

HIỆP HỘI THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI
TÂM THƯ XIN TRỢ GIÚP

Kính gửi: Quý Ân Nhân trong Nước và Hải Ngoại,
Kính thưa Quý Ân Nhân,

Vào năm 2009, dịp “Năm Thánh Phaolô” mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Nhân, tôi đã nhận được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần (Đặc Sủng), cùng với “tình yêu Đức Kitô thúc bách”, nên tôi đã quyết định quy tụ một số Thầy chung lý tưởng và lấy tinh thần của Thánh Phaolô Tông đồ làm kim chỉ nam cho hành trình loan báo Tin Mừng; đồng thời, lấy danh xưng và sứ vụ của Ngài để đặt tên cho tổ chức tu trì mới này là: “Tu Đoàn Giáo Sĩ Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại”.

Ngày 10 – 06 – 2016, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục – Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã phê chuẩn Hiến Pháp và ký quyết định chính thức thiết lập: “Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại” theo Giáo Luật. Ngày 30 – 06 – 2016, tại Giáo xứ Tân Sa Châu – Sài Gòn, Đức Tổng Phaolô long trọng công bố quyết định thiết lập trước sự chứng kiến của đông đảo quý linh mục, tu sĩ và giáo dân. Số thành viên hiện nay đã lên tới hơn 80 anh em. Đây là tin mừng cho Hiệp Hội. Tuy nhiên, một trong những việc quan trọng, chiếm nhiều quan tâm của tôi và Hiệp Hội lúc này, đó là: mua một mảnh đất trong Giáo Phận Sài Gòn để xây dựng Nhà Mẹ, Tập Viện và các công trình khác, nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản của Hiệp Hội cũng như mong muốn của Đấng Bản Quyền Giáo Phận.

Ngày 15 – 05 – 2018, tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi đã mua được mảnh đất với diện tích 5.000m² = 16.000.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ đồng Việt Nam) tại Vĩnh Lộc B – Bình Chánh – Sài Gòn để xây dựng các công trình trên. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ có vỏn vẹn 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) để đặt cọc. Số tiền còn lại mà chúng tôi buộc phải trả đến cuối tháng 05 năm 2019, đó là: 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ đồng), chưa tính tiền lên thổ cư. Nếu không trả được trong thời gian này, giá đất sẽ tăng lên theo thời điểm hiện tại thực lúc đó.

Đây là số tiền rất lớn và thời gian trả nợ quá ngắn đối với chúng tôi là một Hiệp Hội mới. Mặt khác, tôi đã bước sang tuổi 96, nên tôi nhận thấy có nhiều giới hạn và khó khăn nếu không có sự cộng tác của nhiều người để cùng tôi xây dựng một công trình ý nghĩa lớn lao cho đời sống thiêng liêng của Nhà Dòng và anh chị em tín hữu di dân tại khu vực này! Mặt khác, những điều căn bản như: tiền thuê nhà; tiền điện nước; ăn, học, tài liệu… cho Quý Thầy đang trong giai đoạn đào tạo và mục vụ là điều mà tôi phải đối diện hằng ngày. Tất cả những khó khăn đó làm cho tôi và mọi thành viên của Hiệp Hội rất băn khoăn!

Vì thế, hôm nay, tôi viết tâm thư này để gõ cửa “tấm lòng vàng” của Quý Ân Nhân. Xin “chạnh lòng thương” giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn thực tế của chúng tôi. Tôi kính xin mọi người chung tay xây dựng công cuộc phát triển chung của Hiệp Hội và Giáo Hội qua việc: mỗi người giúp đỡ một viên gạch hay 1m2 hoặc 2m2 đất và có thể hơn… (3.200.000 VND/m2), tùy khả năng kinh tế của mỗi người. Nhiều người góp lại thành một công việc lớn và giá trị. Nhờ thế, chúng tôi mới có điều kiện cần thiết để phát triển Nhà Dòng và có khả năng lo cho Quý Thầy trong thời gian đào tạo, nhằm trở nên những linh mục và sư huynh tốt lành, nhất là trở thành những nhà thừa sai trên cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo Hội. Quý Ân Nhân cũng có thể giúp đỡ chúng tôi thêm bằng việc giới thiệu tâm thư này tới những tổ chức và cá nhân, ngõ hầu nhờ lòng quảng đại của họ mà chúng tôi nhận được lời cầu nguyện, nâng đỡ và chia sẻ.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Đồng Hành, Thánh Cả Giuse và thánh Phaolô Tông Đồ, xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Thương Xót, Đấng không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta, sẽ thưởng công bội hậu vô cùng cho mỗi người bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi nguyện sẽ cầu nguyện cho Quý Vị và Gia đình hằng ngày và hàng tháng có một Thánh Lễ với ý chỉ của Quý Vị.

Mọi sự trợ giúp, xin gửi về địa chỉ
Lm. Cao Đức Thuận, 150 Bùi Thị Xuân,                                                                     
Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đt: (+84) 28 3844 8723; (+84) 977. 374. 059

 

Lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 03 năm 2019

Kính thư,

Lm. Louis Bertrand Cao Đức Thuận, S.S.P.

Tổng Phụ Trách

(Đã đóng dấu. ký tên)

TÂM THƯ XIN TRỢ GIÚP 


 

SOCIETY OF SAINT PAUL THE APOSTLE OF GENTILES
LETTER FOR HELP

To: All Benefactors in the Country and Overseas,
Dear all of you

In 2009, on the occasion of ” The Year of Saint Paul”, celebrating the 2000th anniversary of the birth of Saint Paul the Apostle, I received the enlightened grace of the Holy Spirit (Charism) along with “the urging love of Christ”, so I decided to brought some brothers those who same ideal with me together and we wanted to took the spiritual life of St. Paul the Apostle as a guide for the evangelization journey; At the same time, we chose his name and his mission as the name of this new Society : “Society of Saint Paul the Apostle of Gentiles”.

On June 10, 2016, Archbishop of Saigon Archdiocese, Paul Bui Van Doc approved the Constitution of this Society and He also signed the official decision to establish: “Association of Saint Paul the Apostles of gentiles” according to Canon law. On June 30, 2016, in Tan Sa Chau parish, Archdiocese Sai Gon, Archbishop Paul Bui Van Doc solemnly declared the decision to establish our Society in the presence of numerous priests, religious and catholics. The current number of members has reached more than 80 brothers and this is a good news for our Society. However, one of the most important concerns for the Association and for me now is: how to buy a piece of land and build a Mother House, Novitiate house and other constructions in Sai Gon Diocese. We need to do that to responding the basic needs of the Association as well as the desire of the Diocesan Superior.

On May 15, 2018, Give thanks to the Lord for his mercy, we bought a piece of 5,000m² land = 16,000,000,000 VND (Sixteen billion Vietnamese dongs equal 689.536 USD) at Vinh Loc B, Binh Chanh distric, Ho Chi Minh city. However, we only have 5,000,000,000 VND (Five billion VND equal 215.480 USD) to deposit. The remaining amount that we were forced to pay until the end of May 2019, not charged for housing, that is: 11,000,000,000 VND (Eleven billion VND equal 474.056 USD ) If this debts cannot be paid at this time, the land price will increase with the actual current time.

This is a difficult time for us because we are just new association and the amount of money is so big than a very short time which we have to repay. On the other hand, I have turned 96 years old, so I realize that there are many limitations and difficulties If we don’t have your cooperation. In addition, everyday in front of my mind are many basic demands of our brothers who is in the training and pastoral period such as: rent; utility bills; Eating, studying, documenting ect. All of these difficulties make me and all members of our Association feel very anxious. Therefore, today, I write this letter to knock on the door of your “golden heart” . Please “move your heart” and share our actual difficulty with us. I would like to invite all of you join us in the common development of the Church and Our Society by means of: each one can help us some bricks, 1m2 or 2m2 of land or even more so (3,200,000 VND/m2 equal 138 USD/m2), it up to your economic ability. I believe that “Together we can change the world” In this way, we can have some basic conditions to develop our Society, to take care for our brothers during the training period and especially to become good priests, brothers, missionaries in the mission field as God’s will. You also can help us by introducing this letter to organizations and individuals, so by their generosity, we can receive more prayers, support and sharing.

Through the intercession of Mama Mary, St. Joseph and St. Paul the Apostle, May the Lord, Who is Father of Mercy and never loses your generosity, will grant the supreme reward for each of you now and forever. We will keep you and your family every day in our prayers and every month we will celebrate a Mass according to your will.

Any help, please send to the address: 
Fr. Cao Duc Thuan, 150 Bui Thi Xuan, 
Ward 2, Tan Binh Distric, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel: (+84) 28 3844 8723; (+84) 977. 374. 059

 

Feast of St. Joseph, March 19, 2019

Sincerely

Fr. Louis Bertrand Cao Đuc Thuan, S.S.P.

General Superior

 LETTER FOR HELP