Ai Tín: Ông Giuse Phạm Quang Nhinh, Thân Phụ Anh Giuse Phạm Quang Huy (dự tu) đã yên nghỉ trong Chúa

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”

                                                                 (Ga 11, 25).

Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại,

xin chân thành chia buồn với:
Anh Giuse Phạm Quang Huy – (Dự Tu) và Tang Quyến

trước sự ra đi của:

Ông Giuse PHẠM QUANG NHINH

Ông sinh năm 1954, tại thôn La Phù, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội

Đã trở về Nhà Cha hồi 16h00, ngày 31 – 10 – 2019
Hưởng thọ 65 tuổi

Nghi thức nhập quan lúc 06h00 ngày 05 – 11 – 2019
Lễ viếng lúc 07h00 – 08h30 cùng ngày.
Lễ an táng lúc 09h30 ngày 05 – 11 – 2019, tại Giáo Xứ Hàng Bột – Giáo Phận Hà Nội.
Sau đó linh cữu được đưa tới Đài Hóa Thân Hoàn Vũ và an táng tại Đất Thánh Giáo Xứ La Phù – Giáo Phận Hà Nội.

Xin Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể anh em bày tỏ tình hiệp thông, dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse được sớm hưởng niềm vui trọn vẹn bên Thiên Chúa trên Thiên Quốc sau cuộc lữ hành đức tin nơi trần gian.

 

                                                                                                Kính báo,

                                                               VP. Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại