Home Ơn gọi

Ơn gọi

Khoảnh Khắc Đời Dâng Hiến

Hành trình ơn gọi trong 7 năm qua bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu, tôi cảm nghiệm được một sự quyết định trong tin yêu và phó thác. Quả thật, thời điểm ban đầu tôi không làm sao hiểu nổi tình yêu, ơn gọi là gì? Nếu có thể nói, chỉ là hiểu mập mờ […]
Read more