Ơn gọi của sơ Libby Osgood – kỹ sư không gian trở thành nữ...

Ơn gọi của sơ Libby Osgood – kỹ sư không gian trở thành nữ tu Từ bỏ sự nghiệp thành công của một kỹ sư...

Cách sống đức tin của ông Thomas Wessels – chủ tịch Malteser International Americas

Cách sống đức tin của ông Thomas Wessels – chủ tịch Malteser International Americas Ông Wessels nói với báo The Georgia Bulletin của tổng giáo...

Chương trình “thành phố Detroit tốt đẹp hơn” của cha Marko Djonovic

Chương trình “thành phố Detroit tốt đẹp hơn” của cha Marko Djonovic Chương trình Better Way Detroit – “thành phố Detroit tốt đẹp hơn” -...

Cộng đoàn Tin mừng Sự sống – nơi chăm sóc người già giai đoạn...

Cộng đoàn Tin mừng Sự sống - nơi chăm sóc người già giai đoạn cuối đời Cộng đoàn “Tin mừng Sự sống”, gọi tắt là...

Chứng từ của hai bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha...

Chứng từ của hai bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ Lituani Chiều thứ bảy, 22 tháng 9, trong...

Hình ảnh hoạt động