Home Chia Sẻ Suy Niệm

Chia Sẻ Suy Niệm

09 Th7

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV TN C

“Anh em hãy rao giảng vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 1-7) Hơn bao giờ hết công cuộc rao giảng Nước Trời của mỗi người Kitô hữu lại gặp những thử thách gian nan như hiện nay. Chính cuộc đời công khai rao giảng Nước Trời của Chúa Giêsu Người cũng gặp không […]

Read more
08 Th7

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIV TN C

“Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ câm”  (Mt 9,32-38) Khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình mau biết nói để dễ dàng giao tiếp với mọi người trong cuộc sống. Có những người khi sinh ra họ không thể cất tiếng khóc chào đời, bởi […]

Read more
08 Th7

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIV TN C

“Lòng tin của con đã cứu chữa con”  (Mt 9, 18- 24) Người Kitô hữu trong thế giới hôm nay, lòng tin vào Chúa Giêsu đã và đang chịu thử thách bởi những làn sóng thực dụng. Có những người Kitô hữu khi cuộc sống gia đình và bản thân bình an, thuận buồm xuôi […]

Read more
07 Th7

Suy niệm Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV TN C 

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”  (Lc 10,1-9) Nhiều người nghĩ rằng cánh đồng truyền giáo chỉ dành cho những người có chức thánh, nhưng thực ra truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tíc Rửa tội, chúng ta là con của Chúa, con của […]

Read more
07 Th7

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII TN C

“Ăn Chay Đích Thực”  (Mt 9,14 -17) Hiện nay có rất nhiều “trường phái ăn chay,” có những trường phái ăn chay theo tôn giáo của mình. Ăn chay nhiều hay ít và ý nghĩa của việc ăn chay mỗi tôn giáo hiểu một cách khác nhau, đôi khi quan niệm việc ăn chay cũng […]

Read more