[Hình Ảnh] Hiệp Hội Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại Tĩnh Tâm Tháng

[HÌNH ẢNH] HIỆP HỘI PHAOLÔ TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI TĨNH TÂM THÁNG
Địa Điểm: Nhà Thờ Thánh Phaolô
280 Vành Đai Trong, p. Bình Trị Đông b, q. Bình Tân, Tp. HCM