Nhân Tháng Mười Một, Nghĩ Suy Về Cái Chết
Chia sẻ & Suy niệm,Suy tư cuộc sống Đình Khánh 03/11/2019

Khi chọn Tháng Mười Một là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo Hội muốn mời gọi con cái của mình một mặt tưởng nhớ tới[...]

Ai Tín: Ông Giuse Phạm Quang Nhinh, Thân Phụ anh Giuse Phạm Quang Huy (dự tu) đã yên nghỉ trong Chúa
Hiệp hội SSP,Thông Báo Đình Khánh 03/11/2019

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.                         Ai tin vào Thầy, thì dù có chết,[...]

Bình An Trong Đời Tu
Chia sẻ & Suy niệm,Đời sống thánh hiến,Suy tư cuộc sống,Văn hóa nghệ thuật Nguyễn Khánh 03/11/2019

Tôi có một anh bạn thân, anh ta là dự tòng và rất có thiện cảm với đạo Công Giáo của chúng ta. Mới có ý định theo đạo mà[...]