Home TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT

Kính thưa quý cha và anh em,

Theo truyền thống tốt đẹp của Hiệp hội từ nhiều năm nay, đó là: hằng năm, cứ mỗi lần đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, đáp lại lời mời gọi của Giáo hội, cha Tổng phụ trách Hiệp hội luôn luôn kêu gọi mọi thành viên làm tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất cách cụ thể để hiệp thông với Giáo hội.

Năm nay, Hiệp hội chúng ta cũng tiếp tục công viêc ý nghĩa này. Ban phụng vụ xin chuyển tới mọi thành viên tài liệu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất (File đình kèm).

TUẦN LỄ CẦU CHO SỰ HIỆP NHẤT A4

Xin các trưởng cộng đoàn hoặc anh phụ trách phụng vụ của mỗi cộng đoàn in ra cho các thành viên và hướng dẫn cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất, thời gian từ ngày 18-01 đến lễ thành Phaolô Tông đồ trở lại 25-01.