• Trang chủ
  • TGP Sài Gòn
  • Tin tức
  • Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám mục chính tòa Phan Thiết

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám mục chính tòa Phan Thiết

Thông báo bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám mục chính tòa Phan Thiết