Home Bài giảng Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV TN C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV TN C

09 Th7

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIV TN C

“Anh em hãy rao giảng vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 1-7)

Hơn bao giờ hết công cuộc rao giảng Nước Trời của mỗi người Kitô hữu lại gặp những thử thách gian nan như hiện nay. Chính cuộc đời công khai rao giảng Nước Trời của Chúa Giêsu Người cũng gặp không ít những khó khăn thách đố. Đọc Tin Mừng theo thánh Máccô chúng ta thấy Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa, tại đây, Người ăn chay, cầu nguyện và đàm đạo với Thiên Chúa Cha suốt 40 đêm ngày. Người cũng bị Satan cám dỗ về: miếng ăn, danh vọng và kiêu ngạo, nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ. Kế đến Người kêu mời con dân của Chúa: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). 
Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu triệu tập mười hai môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu hướng dẫn các tông đồ từng bước một: đừng vào các thành của dân ngoại, trước tiên đến với chiên lạc nhà Israel, và loan báo cho mọi người biết về Nước Trời.
Lời mời gọi: “Anh em hãy rao giảng vì Nước Trời đã đến gần,” lời mời gọi này không chỉ dành riêng cho Mùa Chay, nhưng còn chỉ dẫn cho chúng ta trong suốt cuộc lữ hành đức tin. Lời mời gọi này cũng không chỉ dành riêng cho những người có chức thánh, nhưng lời mời gọi này dành cho tất cả mọi người Kitô hữu. Mỗi người Kitô hữu được Chúa kêu gọi, tuyển chọn, có tên, có tuổi rõ ràng, và Người trao cho sứ vụ tông đồ để thực hiện.
Thực hiện đi chúc của Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, chay tịnh, cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui của Chúa. Chúng ta được thanh luyện bằng cầu nguyện và chay tịnh, cặp mắt tâm hồn của chúng ta sẽ có thể chiêm ngắm rõ hơn dung nhan Thiên Chúa hằng sống, Đấng là cùng đích của cuộc lữ hành đức của chúng ta.
Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đây là một lời mời gọi rất quan trọng và cần thiết đối với người Kitô hữu, vì sám hối và lòng tin đi đôi với nhau: sám hối sửa soạn cho lòng tin và lòng tin khởi đầu bằng sự sám hối. Sám hối chính là giúp chúng ta phân định đúng, sai, tốt, xấu để sửa sai đổi mới. 
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay, cho chúng ta thấy tầm quan trọng việc “sám hối và tin vào Tin Mừng” đây là những điều rất cần thiết và hữu ích cho đời sống đức tin của người Kitô hữu, thiết nghĩ nếu chúng ta sám hối mà không tin vào Tin Mừng thì có ích chi, trái lại nếu chúng ta tin vào Tin Mừng mà không cần đến lòng ăn năn sám hối thì có ích lợi gì cho ta và cho Chúa. Trong suốt hành trình làm con Chúa, làm con Hội Thánh, chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng, khi ấy chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng vô giá đó chính là Nước Trời.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn được Chúa Giêsu mời gọi từng ngày để sám hối và tin vào Tin Mừng, vì vậy anh em cần khiêm nhường, nhận ra những bất toàn của mình, sửa sai đổi mới, chu toàn bổn phận, nếu anh em “lỡ sa chước cám dỗ,” anh em hãy mau chóng đến với bí tích Hòa Giải xin Chúa tha thứ, để từ đó anh em ra đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần cho nhiều người.
Lạy Chúa Giêsu, con người thời nay muốn đạt được Nước Trời nhưng không muốn ăn năn, sám hối, sửa sai, đổi mới để đi theo tiếng mời gọi của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sức mạnh để chiến thắng những cơn cám dỗ, đồng thời cho chúng con biết khiêm nhường sửa sai đổi mới, siêng năng ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đặc biệt nhờ ơn Chúa giúp chúng con can đảm để trở thành những tông đồ nhiệt thành, ra đi loan báo lệnh truyền của Chúa vì Nước Trời đã đến gần, đến tận cùng trái đất.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.