Home Bài giảng Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C

14 Th3

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm C “Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11,29-32)

Con người trong thời @ có rất nhiều thích chạy theo những điều lạ, dấu lạ “hưởng thụ” nơi môi trường văn hóa họ đang sống, nhiều khi họ không quan tâm đến những phép lạ của Chúa Giêsu, thậm chí có những “dấu lạ” ăn chơi trác táng ngay trong gia đình mình họ cũng không quan tâm.
Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Luca cho chúng ta thấy ngôn sứ Giôna được Thiên Chúa sai đi đến với dân thành Ninivê, thủ đô xứ Assyria để cảnh báo dân chúng về lối sống trác táng. Giona hoảng sợ lên một chiếc tàu sắp ra khơi, chạy trốn. Tàu bị bảo đánh mạnh sắp chìm. Giona biết đó là hình phạt của Thiên Chúa vì tội bất tuân. Ông bị một con cá lớn nuốt vào bụng. Ở trong bụng cá, ông hối lỗi ăn năn và sẽ thực thi lời Chúa. Sau ba ngày ông được cá mửa ra và vội đi về thành Ninivê, rảo qua mọi đường phố, tiên báo ngày tàn của Ninivê. Toàn dân, từ vua đến “thú vật” đều nghe theo và được Chúa tha phạt.
Câu chuyện dụ ngôn với mục đích nói lên rằng Thiên Chúa thương yêu hết mọi người, cả dân ngoại và sẵn sàng tha thứ với điều kiện chúng ta phải ăn năn sám hối như dân thành Ninivê ngày xưa để được Thiên Chúa xót thương.
Là người Kitô hữu, trong đó có anh em Hiệp Hội SSP luôn biết khiêm nhường nhận ra những bất toàn của mình để sửa sai đổi mới tin nhận Chúa Giêsu còn hơn cả Giôna nữa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới ăn chơi trác táng, nhiều người không tin nhận Chúa đã nhập thể trong một gia đình, sống như con người ngoại trừ tội lỗi. Xin cho chúng con biết nhận ra dấu lạ Giôna, đã và đang xảy ra ngay trong gia đình chúng con. Dấu lạ của Chúa Giêsu cho chúng ta được cải tử hoàn sinh chính là tình yêu, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu để cứu độ chúng ta.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.