Home Bài giảng Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Năm C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Năm C

13 Th4

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Năm C

“Một người chết thay cho dân được sống” (Ga 11,45-56)

Con người trong thế giới hôm nay, có thể nói chuyện “thị phi đổi trắng thay đen chẳng mấy hồi,” nền tảng đạo đức trong gia đình, nơi học đường và xã hội đã và đang xuống cấp. Hơn bao giờ hết việc “phân định” nhân phẩm đạo đức nơi môi trường giáo dục lại trở nên cấp bách như hiện nay. Chính vì nhân phẩm đạo đức xuống cấp, đôi khi nó làm cho những người cầm cán cân công lý rơi vào tình trạng khó xử! Tình trạng này không chỉ ngoài xã hội, nhưng trong các tôn giáo, thậm chí trong Giáo xứ, nơi các gia đình và mỗi người chúng ta cũng gặp phải những điều nghịch lý.
Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay cho chúng ta thấy Hội đồng người Dothái bàn luận với nhau để xử lí Chúa Giêsu: “Chúng ta phải làm gì đây, vì người này làm nhiều dấu lạ?” Một người làm nhiều dấu lạ và làm những việc tốt lành mà phải chết, đó là sự nghịch lý và ngược đời.
Trong thực tế có những người làm điều thiện, điều tốt lại bị người ta cho rằng phạm luật! Điều chớ trêu thay có những người làm điều trái với luân thường đạo lý lại được tuyên dương. Chúng ta thấy những câu chuyện nhũng nhiễu thị phi ở đời không phải bây giờ mới có, nhưng nó đã manh nha ngay từ những người Dothái cùng thời với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha sai đến thế gian làm người, ngoại trừ tội lỗi. Người thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ con người. Người cũng bị người đời chống báng sỉ nhục và bị giết chết một cách tất tưởi ô nhục trên thập giá. Thế nhưng, chính nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô con người được cứu độ, được giải thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than của kiếp người. Chúa Giêsu chỉ vì yêu thế gian, tuy thế gian có chống đối phản bội, nhưng Người vẫn giữ lòng trung tín, yêu thương con người đến độ hy sinh chết thay cho muôn người được sống.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn ý thức mình là con của Thiên Chúa con của Hội Thánh, chúng ta vẫn bị những người tôn giáo bạn chống đối bằng cách này hay cách khác, anh em cần có sự khiêm tốn đón nhận sự chống đối “phân định” để trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới có nhiều người không biết hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Trái lại, họ còn chống đối Chúa bằng cách này hay cách khác. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con biết khôn ngoan tin nhận Chúa chính là lẽ sống, chúng con biết sống cho nhau và vì nhau. Đặc biệt từng ngày chúng con biết phân định loại bỏ đi những điều nghịch lý nơi giáo xứ, trong gia đình và mỗi người chúng con. Có như thế khi Chúa bị gương cao, chịu tử nạn và Phục sinh, Chúa sẽ kéo chúng con lên sống trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.