Home Bài giảng Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay C

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay C

05 Th4

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay C

“Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?”

(Ga 7, 40-53)

Con người đang sống trong Kỷ nguyên kỹ thuật số, khoa học kỹ thuật có tiên tiến đến đâu chăng nữa, con người cũng không dễ gì mà khám phá ra chân dung và căn tính đích thực của Chúa Giêsu, vì con người giới hạn trăm bề: với lý trí và tri thức hữu hạn của con người làm sao mà khám phá được Đấng vô hạn đã tạo dựng nên con người.
Tin Mừng theo thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng: ngày xưa người Dothái đứng trước một Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, có một số người nhận ra: “Ông này thật là vị tiên tri”; trong khi đó một số người khác lại không nhận ra: “Ông này không phải là tiên tri”, và họ chia rẽ nhau vì Chúa Giêsu.Vì họ biết quá rõ về Đức Giêsu làm thợ mộc, con bác thợ mộc, họ càng nghĩ về thân thế, nguồn gốc, địa vị và gia tộc Ngài, họ càng thấy khó chịu, nên họ có vẻ châm biếm khi gọi Ngài là thợ mộc. Một người thợ mộc làm sao lại là ngôn sứ, là Đấng Mêsia ư? Có lẽ trong thâm tâm của họ khó mà chấp nhận thân phận một ngôn sứ mà họ hiểu biết hữu hạn theo con người.
Ngày nay, người Kitô hữu khi nghe những thừa tác viên hợp lệ trong Hội Thánh giảng dạy về Lời Chúa, cũng có thể có một số người tức giận, và muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của mình, vì Lời Chúa chất vấn tội lỗi của họ.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn khiêm tốn, siêng năng đọc, học hỏi và đào sâu Thánh Kinh và Giáo lý Công Giáo, để từ đó anh em chuẩn bị đầy đủ hành trang ra đi đem tin yêu đến cho nhiều người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới có nhiều người chưa tin nhận Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Xin Chúa giúp gia đình chúng con biết ý thức rằng nếu không có Lời Chúa thì: thể xác và linh hồn chúng con vẫn đói khát sự sống thần linh của Thiên Chúa. Người Kitô hữu nếu không tin vào Lời Chúa chúng con chết dần chết mòn trong sự vô vọng. Chính vì thế gia đình chúng con cùng nhau yêu mến và sống Lời Chúa dạy, chúng con tin nhận Chúa Giêsu đã xuất thân từ dòng dõi vua Đavít, Người là Thiên Chúa đã chút bỏ vinh quang hạ mình là con bác thợ mộc, Người là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống và là Đấng cứu độ chúng con.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.