“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy” (Lc 21,12-19).

Trải qua dòng lịch sử của Giáo Hội, người Kitô hữu đã và đang phải đối mặt với những thách đố về: niềm tin, đời sống chứng tá của mình. Những cuộc “bách hại” vẫn còn tiếp diễn bằng cách này hay cách khác làm, mục đích của những cuộc bách hại dữ dội làm cho nhiều người Kitô phải lung lay niềm tin, có khi công khai chối bỏ Chúa của mình.
Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy. Chúa Giêsu trấn an các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thế nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.”
Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy can đảm tuyên xưng Danh Chúa, Người còn căn dặn họ: “Nếu có bị bắt, bị điệu ra tòa, anh em đừng sợ, đừng nghĩ phải nói gì. Chính Thánh Thần sẽ nói thay cho anh em”. Chúa Giêsu thấy trước những khó khăn của các môn đệ sẽ phải đương đầu. Chính vì thế, Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần để củng cố các môn đệ làm chứng trong sự thật: “Thánh Thần sự thật, Thầy sẽ sai đến với anh em, anh em sẽ làm chứng về Thầy.”
Các môn đệ đã thực thi sứ mệnh Chúa đã trao phó, vì các ông là những chứng nhân đã nhìn thấy tận mắt và sờ tận tay về cái chết đau thương và sự sống lại tỏ tường của Chúa. Vì thế, các ông rao giảng mà không sợ bất cứ một áp lực nào, mỗi khi các ông rao giảng, các ông thường hiên ngang tuyên bố: Chúng tôi xin làm chứng, ngay cả trước tòa án, dù bị đe dọa, cấm cách không được rao giảng về ông Giêsu sống lại, các ông vẫn khẳng khái nói: “Xin quí vị xét cho, phần chúng tôi, chúng tôi không thể không nói về những điều đã thấy, và đã nghe.” Chúng ta thấy dẫu cho áp lực thế nào đi chăng nữa hầu hết các tông đồ, các vị tử vì đạo đều sẵn sàng chết để tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và làm chứng lời các môn đệ rao giảng.
Ngày hôm nay người Kitô hữu không còn cảnh đầu rơi máu chảy nhiều như trước đây, nhưng ở đâu đó vẫn còn cảnh đầu rơi máu chảy làm chứng nhân cho Chúa. Người Kitô hữu làm chứng cho Chúa sẽ bị bách hại. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta kiên trì làm cho Chúa: ” Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.”
Anh em Hiệp Hội SSP ý thức rằng đức tin còn yếu kém, chúng ta luôn khiêm tốn, học hỏi đặc biệt cầu xin Chúa ban Thánh Thần soi trí mở lòng để chúng ta đi theo, làm môn đệ và làm chứng nhân cho Người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới có nhiều người chưa tin nhận Chúa Giêsu. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho chúng con là những môn đệ chân chính của Chúa, biết yêu thương, tin tưởng và lắng nghe nhau, để sức mạnh của Chúa Giêsu nối kết những thành viên trong gia đình với Hội Thánh. Đức tin của chúng con còn yếu kém, xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con luôn giữ vững niềm tin và trung thành làm chứng cho Chúa để được hạnh phúc đời đời trong Nước của Thiên Chúa.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.