Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV TN B – Lễ kính Thánh Anrê Tông Đồ

0
538

 “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,18-22).

Trong cuộc lữ hành đức tin của người Kitô hữu, chúng ta đều được Chúa Giêsu mời gọi đi theo và là môn đệ của Người. Muốn trở thành Môn đệ của Chúa Giêsu, điều quan trọng không phải là các năng khiếu trí tuệ hoặc ngay cả đến tư cách luân lý, nhưng chính là lời mời gọi mà Chúa Giêsu khởi xướng.
Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đó là ông: Simon, cũng gọi là Phêrô, người anh là ông Anrê, ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Người bảo các ông: Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người (x. Mt 4, 18- 22).
Tương quan giữa môn đệ với Thầy không nhất thiết phụ thuộc vào phạm vi trí tuệ. Chúa Giêsu phán: “Hãy theo Ta”, môn đệ theo Thầy Giêsu luôn luôn diễn tả sự gắn bó với Thầy. Người môn đệ theo Chúa Giêsu, đoạn tuyệt với quá khứ, một thứ đoạn tuyệt toàn diện. Theo Chúa Giêsu là học hỏi cư xử giống Người, là lắng nghe lời Người dạy và làm cho đời sống của mình phù hợp với đời sống của Thầy Giêsu. Hơn thế nữa, từ nay người môn đệ phải từ bỏ mọi sự, kể cả cha mẹ, mà gắn bó mật thiết với Thầy.
Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, nhưng Người còn mời gọi người Kitô hữu đi theo là môn đệ cho Người và thừa kế sứ vụ của Thầy mình.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn được mời gọi đến chia sẻ chính số mệnh của Thầy là vác thánh giá Người, uống chén Người, chu toàn bổn phận hằng ngày, thực thi đức mến Chúa và yêu người.
Lạy Chúa Giêsu, người môn đệ sống trong thời @ đã và đang đối mặt với những môn đệ giả hình, sống phi nhân nghĩa, không dám từ bỏ chính mình theo Chúa Giêsu! Xin Chúa ban cho chúng con ơn khôn ngoan, biết từ bỏ mọi sự để bước theo Thầy, và nhất là cho chúng con trở thành những môn đệ chân chính và trung thành đi theo tiếng gọi trở thành những người lưới người như lưới cá như lòng Chúa mong ước.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.