“Lòng quảng đại của bà góa nghèo” 
(Lc 21, 1-4).

Trong đời sống hôn nhân gia đình, ai trong chúng ta đều muốn sống yêu thương, chung thủy, hạnh phúc, sống tiên thọ và thành đạt trong mọi lãnh vực. Thế nhưng trong thực tế những điều ước muốn không thể được như ý, cụ thể như bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay. Theo văn hóa của người Do thái: bà góa không có công ăn việc làm dẫn đến sự nghèo khó về vật chất, đồng thời bà góa cũng không có chỗ đứng và tiếng nói trong xã hội, đôi khi bà còn bị đẩy ra bên lề xã hội. Thế nhưng, bà góa nghèo lại chiếm một chỗ đứng quan trọng trong Tin Mừng.
Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy, giá trị đồng tiền không tùy thuộc vào cách thức người sử dụng nó: “của cho không bằng cách cho,” Chúa Giêsu khen ngợi bà góa nghèo khổ, không phải bà đã dâng cúng nhiều tiền của, nhưng do tấm lòng. Bà có tấm lòng quảng đại và yêu mến chân thành, cách cho của bà đã làm của cho có giá trị hơn số tiền lớn của những người giàu?
Bởi vì, tiền bạc đối với Đức Giêsu không quan trọng! Người giàu, người nghèo, bỏ vào hòm tiền dâng cúng ở đền thờ nhiều hay ít không cần thiết, nhưng quan trọng là cả tấm lòng, một trạng thái nội tâm, một thái độ của tâm hồn. Đức Giêsu hôm nay muốn dạy cho chúng ta thấy những sự sung mãn thiêng liêng của sự nghèo khó, và chân nhận người nghèo đích thực là người thừa kế đặc quyền Nước Thiên Chúa.
Đức Giêsu muốn chúng ta phải thực thi bác ái nơi dương thế, người giàu có cần chia sẻ cấp thiết đối với người nghèo, nếu họ muốn chung hưởng hạnh phúc với người nghèo, họ cần noi gương Đức Giêsu, và kết nghĩa tâm giao với những người ấy “bằng số tiền phi nghĩa” của họ. Hơn thế nữa, chúng ta phục vụ người nghèo là biểu hiện của lòng chúng ta yêu mến Đức Giêsu.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn ý thức trong việc giúp đỡ người nghèo. Vì khi anh em giúp đỡ họ là khi anh em giúp đỡ chính Chúa. Nếu anh em thấy người anh em túng thiếu mà đóng chặt lòng dạ lại, thì làm sao lòng mến Thiên Chúa có ở trong anh em?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng xa cách, “người ăn không hết, kẻ lần không ra,” có nhiều người giàu có đối xử với người nghèo tựa như “nhà phú hộ và anh Lazarô”. Xin Chúa ban cho những người giàu có biết mở rộng bàn tay để chia cơm sẻ áo cho những người nghèo và nhất là cho chúng con nhận ra giá trị đích thực của sự nghèo khó. Chúa không đánh giá chúng con theo hình thức bề ngoài, nhưng Chúa thấu suốt cõi lòng chúng con. Ước chi chúng con là những người nghèo biết dâng cúng tận tình, có tấm lòng quảng đại biết dâng của lễ đẹp lòng Chúa, để được Chúa thương đón nhận tấm lòng thành của chúng con như Chúa thương đón nhận và khen lòng quảng đại của bà góa.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.