Home Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần I TN C

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần I TN C

“Từ tội nhân đến thánh nhân” (Mc 2,13-17)

Cuộc đời của con người dù muốn hay không, chúng ta phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ về vật chất cũng như tinh thần. Có những cám dỗ chúng ta vượt qua, nhưng có nhiều cám dỗ chúng ta khó vượt qua, thậm chí buông xuôi theo dòng đời.
Thân phận yếu đuối bất toàn của con người, nếu Thiên Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Thiên Chúa khoan dung đại lượng, phải chăng Ngài không “nhớ” những thành tích tội lỗi quá khứ của chúng ta. Ngài luôn thương yêu vỗ về và dang rộng đôi tay đón nhận những đứa con “quay đầu là bờ” để sống trong tình thương và ân sủng của Người.
Hạnh các thánh cho chúng ta thấy, khi các ngài chưa là thánh nhân, các ngài cũng là con người yếu đuối mỏng dòn như chúng ta, nhưng khi các ngài được ơn hoán cải sửa sai đổi mới đi trong chính lộ đường ngay nẻo chính của Thiên Chúa, các ngài đã được Thiên Chúa ân thưởng cho một bước nhảy vọt: “Từ tội nhân đến thánh nhân.”
Bước nhảy vọt này chính Chúa Giêsu đã nói “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi biết ăn năn sám hối” (x. Mt 9,9-13). Ai trong chúng ta đều biết ông Mátthêu là một người thu thuế, mà người thu thuế cùng thời với Chúa Giêsu, người ta quan niệm rất xấu về cái nghề ngồi chơi xơi nước của ông! Thế nhưng, Thiên Chúa có cách của Ngài, Người mời gọi ai theo ý Ngài muốn. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy và đi theo Người.
Tiến trình đi theo Chúa Giêsu của ông Mátthêu là “một bước nhảy vọt” từ tội nhân đến thánh nhân. Tiến trình Mátthêu đi theo Chúa Giêsu không phải để “ăn sung mặc sướng”, nhưng là một cuộc hành trình đức tin đầy cam go và thử thách như: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu,” tiến trình bước theo Chúa đối diện với biết bao thăng trầm thử thách, nhưng thánh Mátthêu cũng như mỗi người Kitô hữu phải lựa chọn một cách dứt khoát đến độ: “Thưa Thầy, xin cho phép con đi chôn cha con trước đã.” Chúa Giêsu trả lời: “Hãy theo Ta, và hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết.” Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta bước theo Người một cách dứt khoát không do dự.
Bước nhảy vọt “Từ tội nhân đến thánh nhân”, Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi ông Mátthêu, nhưng Người còn kêu gọi người Kitô hữu đi theo và làm môn đệ cho Người. Chúng ta là tội nhân: đầu đội trời, chân đạp đất chẳng có thành tích xuất chúng gì đối với Thiên Chúa. Thế nhưng điều quan trọng chính là lời mời gọi khởi xướng của Chúa Giêsu “con hãy theo Ta,” tiếng gọi yêu thương ấy thánh Mátthêu và chúng ta mau mắn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa kêu mời.
Kế đến chúng ta thấy bước nhảy làm Chúa không vui lòng: “Tự phong cho mình là người ưu tuyển”, đó là những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, xem ra khó chịu và đồng hóa Người với những người không tốt. Nhưng thực ra, Chúa Giêsu không đồng hóa với những con người xấu. Người có ý muốn nói rằng tội có thể được tha thứ bởi một hành vi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn rao giảng việc hoán cải, một sự thay đổi tinh thần tận căn để đặt con người vào tâm thái sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và để cho Thiên Chúa hành động.
“Hãy theo Ta” chính là phương thuốc chữa lành thương tích trong tâm hồn đã bị tội lỗi gây ra. “Hãy theo Ta” chính là con đường đưa chúng ta vào cuộc sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. “Hãy theo Ta” là lời mời gọi của Chúa dành cho con người “một bước nhảy vọt” không chỉ dành riêng cho thánh Mátthêu, mà còn dành cho tất cả chúng ta.
Sứ điệp Lời Chúa muốn nhắc nhở chúng ta: Chúa Giêsu đến không phải kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ Dothái đương thời, loan báo cho họ biết tội lỗi của họ đã được tha. Người có ý muốn nói rằng tội lỗi có thể được tha thứ bởi một hành vi nhưng không của Thiên Chúa.
Anh em Hiệp Hội SSP luôn ý thức mình là con người yếu đuối lỗi lầm, là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Dẹp bỏ tính ích kỉ, siêng năng cầu nguyện, sám hối và sửa sai đổi mới, năng chạy đến Bí tích Giao hòa để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, từ đó anh em ra đi kêu mời những tội nhân trở về với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới có vô vàn người thu thuế, họ không thu thuế như kiểu Mátthêu, nhưng họ cố gắng vơ vét bằng cách này hay cách khác, tích lũy đủ thứ, tìm cách rút ruột dân nghèo, phớt lờ tiếng Chúa kêu gọi “Hãy theo Ta”! Xin Chúa ban cho chúng con mau mắn đáp lại lời mời gọi hãy theo Chúa: biết ăn năn, sám hối, sửa sai đổi mới, từ đó chúng con tin tưởng phó thác vào lòng thương xót vô biên của Người, thực thi bước nhảy vọt “Từ tội nhân đến thánh nhân,” như xưa thánh Mátthêu đã thi hành.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.