Suy niệm Lời Chúa: CN XXXIV TN B ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

0
32

“Nước Tôi Không Thuộc Về Thế Gian Này” (Ga 18, 33b – 37).

Lúc sinh thời, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất dè dặt với tước hiệu là Vua. Phải chăng Ngài chỉ chấp nhận tước hiệu của Đấng Massia vì tước hiệu này phù hợp với những lời hứa tiên tri (Mt 21,1-11), Chúa Giêsu đã loại bỏ những âm vang đượm mầu sắc chính trị của tước hiệu ấy x. Lc 23,2), hầu mặc khải vương quyền “không thuộc về thế gian này” và tỏ hiện lời chứng cho Chân Lý (Ga 18,36).
Là người Kitô hữu khi nhìn lên thánh giá chúng ta thấy tấm bảng ghi chữ IN-RI: viết tắt của bốn chữ Latinh: Jesu Narorean Rex Judaeorum: nghĩa là Giêsu Nadarét, vua dân Dothái, điều này rất quan trọng đối với đức tin của người Công Giáo, bởi vì tấm bảng đó là một minh chứng hùng hồn không thể xóa nhòa, một vị vua khác hẳn với những vị vua cai trị trần thế. Một vị vua Tình Yêu cai trị cả hoàn vũ mà Giáo Hội long trọng tuyên tín qua mọi thời đại.
Tuy nhiên, sự tôn vương của Người chỉ xảy đến vào giờ Người phục sinh: chính lúc đó Người ngự trên ngai của Cha Người (Kh 3,21), để được tôn lên ngồi bên hữu Thiên Chúa (Cv 2,30-35). Như thế suốt thời gian của Giáo Hội, vương quyền của Thiên Chúa hành xử nơi con người nhờ vương quyền Đức Kitô Chúa của vũ trụ, vì Cha đã lập Con Ngài làm “Vua các vua và Chúa các chúa” (Kh 19,16).
Ngài là vua Tình Yêu. Tình yêu đã đưa Ngài đến trần gian để phục vụ con người và xây dựng nước tình yêu, để tất cả những ai ở trong nước của Ngài đều là công dân tình yêu.
Chúa Giêsu là vua vũ trụ, vua cả nhân loại, Ngài đã thi hành vương quyền của Ngài bằng cách yêu thương con người đến nỗi chết cho con người. Đó là cái chết vì tình yêu và cho người mình yêu, nên bất cứ ai đón nhận tình yêu cứu độ của Ngài và sống tình yêu cứu độ ấy, họ sẽ được vào Nước Chúa.
Trước tòa án Philatô, Đức Giêsu đã nhận Ngài là vua, nhưng Ngài cũng nói rõ Nước Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài là vị vua không có lãnh thổ, không có biên giới. Ngài là vị vua không riêng cho một dân tộc nào, nhưng Ngài là vị vua cho mọi tâm hồn. Ngài là vị vua Yêu Thương không phân biệt chủng tộc, màu da hay ngôn ngữ, Ngài chính là vị Hoàng Tử đem lại hạnh phúc và bình an cho con dân của Ngài.
Quốc pháp của Ngài chính là Lời của Ngài, sức mạnh của Ngài không phải bằng binh đao mà là tình yêu của Ngài. Mục đích của Ngài là vua hoàn vũ là thực hiện kế hoạch yêu thương và cứu độ thần dân theo chương trình của Thiên Chúa.
Anh em Hiệp Hội SSP phải sống yêu thương, phục vụ như Thầy đã yêu thương anh em, đem yêu thương ấy ra đi và quy tụ nhiều người về làm con dân của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới có nhiều vị vua cai trị dân nước một cách độc tài, không biết thương dân, trái lại làm khó dân, làm khổ dân! Xin Chúa ban giúp sức cho các vị vua cai trị trần gian biết yêu thương công dân của mình, cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương, và cho chúng con biết nhận ra bậc thang giá trị tình yêu thương tha nhân trong cuộc sống, sống xứng đáng là thần dân của Ngài. Có như thế ngày sau hết chúng con được lãnh nhận sự sống đời đời trong Nước vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Dom. Nguyễn Văn Tiến, SSP.